Förslag på ny policy och nya riktlinjer för Eskilstuna kommuns föreningsstöd

Vi vill vara Sveriges mest föreningsvänliga kommun, vill du hjälpa oss?

Under 2020 och 2021 har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med att se över och ta fram ny policy och nya riktlinjer för Eskilstuna kommuns föreningsstöd. Arbetet med översynen har skett i dialog med förenings­livet och genom referensgrupper där föreningsrepresentanter del­tagit. Syftet med översynen är att skapa ett mer transparant, begripligt och jämlikt föreningsstöd.

Policyn beskriver det övergripande långsiktiga förhållningssätt som ska fungera som vägledning för kommunens föreningsstöd. Riktlinjerna innehåller bland annat förtydligande av vilka som kan söka, vad man söker bidrag för, vilka prioriteringar som görs och hur ansökningarna bedöms. De nya riktlinjerna innehåller även förslag om krav på register­utdrag för alla i föreningslivet som har kontakt med barn och ung­domar och ett utökat investeringsstöd för föreningar som äger sina anläggningar bland annat. De nya förslagen påverkar alla olika typer av föreningar.

Din åsikt är viktig!

Beslut väntas tas i kommunfullmäktige 15 december 2021. Innan dess har föreningslivet möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på förslagen.

Vi behöver din förenings synpunkter senast 31 augusti 2021. 

Förslag och synpunkter kan mailas till kultur-fritidsnamnden@eskilstuna.se eller postas till:
Eskilstuna kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 29 april 2021