Boka utbildnings- och konferenslokaler i Munktellarenan

Dagtid används lokalerna för kommunens egna internutbildningar, under kvällar och helger kan de dock bokas av både externa företag, organisationer, föreningar och privatpersoner. Sommarstängt för bokningar v 26-31

Här finns lokaler anpassade för grupper från 6 personer upp till 32 personer.

Utbildningslokaler

Hampus, 32 platser
Filippa, 32 platser
Rossvik, 24 platser
Ingrid-Marie, 18 platser
Säfstaholm, 12 platser
Astrakan, 12 platser
Aroma, 8 platser
Oranie, 6 platser
Åkerö, 6 platser

Anställda inom Eskilstuna Kommun kan och bör själva logga in med sitt egna användarnamn och lösenord på den stationära kommun-dator som är utställd, inkopplad och anpassad för att hantera tekniken i aktuell utbildningssal. Som anställd med eget konto på kommunens nätverk, kommer du komma åt intranätet och dina centralt sparade filer precis som om det vore din egen dator du loggar in på.

Externa besökare kan och bör även de logga in på kommun-datorn, då istället med det publika gäst-konto som finns antecknat i anslutning till den stationära datorn som kommunen tillhandahåller i utbildningssalen. Användarnamnet börjar alltid på ’pub-’ och därefter utbildningslokalens namn, med tillhörande lösenord.

Den av kommunen tillhandahållna stationära datorn i aktuell utbildningssal är inkopplad för att alltid fungera tillsammans med salens projektor eller väggmonterad monitor, samt eventuell ljudutrustning.

Kablar och annan inkopplad utrustning som är ansluten till den stationära kommun-datorn får inte, under några omständigheter, kopplas ur eller bort från; el, nätverk, tangentbord/mus, skärm, monitor/projektor, eller annan till denna dator tillkopplad utrustning. Detta gäller oavsett om kommun-datorn är inlåst i skåp, eller inte.

Kommun-datorn ska alltid lämnas på-slagen och ska inte stängas ned efter avslutad användning. Däremot ska inloggad användare alltid loggas ut efter avslut. Projektor eller monitor ska däremot stängas av efter avslut.

Önskas egen dator, Ipad, mobiltelefon eller annan utrustning användas tillsammans med utbildningssalens projektor eller monitor, får endast separat och befintlig kabel för ändamålet användas för detta. VGA stöds inte längre som extern anslutning till projektorerna. Observera dock att ingen support lämnas för externt inkopplad utrustning eller hjälp med att koppla in extern utrustning.

Eventuellt flyttad utrustning ska återställas och eventuellt lånad utrustning ska återlämnas direkt efter avslut.

Vid behov av IT-stöd och support kontakta arenavärd vid Infopunkten, alternativ via telefon på 016-710 55 55 och knappval 2 eller ansvarig arbetsledare för utbildningssalarna på telefon 016-710 64 69.

Uthyrningen - Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 8.00-12.00, kl. 13.00-16.00
Fredag kl. 8.00-12.00, kl. 13.00-15.00

Uppdaterad: 26 juni 2024