Tema nationalism

I detta temamaterial som främst riktar sig till gymnasiet belyses nationalismen och nationell identitet från olika utgångspunkter. Nationella symboler förr och nu, högerextremism och integration är teman som tas upp.

I anslutning till materialet finns arbetsuppgifter och diskussionsfrågor att arbeta med. Temamaterialet kan användas för att diskutera nationalismens positiva och negativa sidor och olika bilder av svenskhet.

Materialet kommer från Arkiv Sörmland, Eskilstuna stadsarkiv, Eskilstuna konstmuseum, Eskilstuna stadsmuseum, Sverigefinländarnas arkiv och Svenskt barnbildarkiv som ingår i Eskilskällan.

Alltsedan 1950-talet har många invandrargrupper kommit till Eskilstuna. I detta material berättar sverigefinländarna, som tillhörde de första invandrargrupperna i Eskilstuna, själva om sin historia, språk och identitet. Här finns även material kring Lagersberg, ett område där ett trettiotal nationaliteter lever sida vid sida. Materialet kan användas för diskussioner kring integration och utanförskap i dagens Eskilstuna.

Den 1 maj 2012 utspelades krigsliknande scener i centrala Eskilstuna när högerextrema Svenskarnas Parti demonstrerade och möttes av motdemonstranter. Händelserna 2012 kan jämföras med vad som hände på 1930-talet, då Sveriges Nationella Ungdomsförbunds politiska program skapade debatt.

Använd materialet kring dessa händelser och organisationer för en diskussion om nationella rörelser förr och nu, deras ideologi, om våld i samhället och om demonstrationsrätten.

Nationella symboler som flaggan, folkdräkten och nationaldagen har en lång historia. I detta material behandlas nationaldagsfirandet i Eskilstuna för och nu och hur användningen av nationella symboler förändrats genom tiderna.

Materialet kan användas för att diskutera nationalismens positiva och negativa sidor och olika bilder av svenskhet.

Materialet kommer från Eskilstuna stadsarkiv, Arkiv Sörmland, Eskilstuna stadsmuseum, Sverigefinländarnas arkiv och Svenskt barnbildarkiv som ingår i Eskilskällan.

I temamaterialet kring nationalism belyses nationalism och nationell identitet från olika utgångspunkter. Materialet kan användas som utgångspunkter för diskussioner i klassrummet, som källmaterial vid grupparbeten eller enskilda elevarbeten. I anslutning till materialet finns arbetsuppgifter och diskussionsfrågor att arbeta med. Temat berör värdegrundsrelaterade och ibland laddade frågeställningar, som till exempel högerextremismen förr och nu. I materialet ges ett lokalt perspektiv på dessa teman, till exempel behandlas högerextrema rörelsers verksamhet i Eskilstuna på 1930-talet och de våldsamma 1 maj-demonstrationerna 2012. Materialet i temat Nationalism är indelat i tre avdelningar som berör tre olika perspektiv på temat: nationella symboler, högerextremism och nationell identitet.

Avsnittet om nationella symboler belyser hur synen på svenskhet varierat genom tiderna och kan användas som underlag för diskussioner om källkritik och historiebruk. Kapitlet om högerextrema organisationer kan användas för diskussioner kring demonstrationsfrihet, hets mot folkgrupp och högerextremism av idag. I avsnittet om nationell identitet får vi ta del av material kring livet i Lagersberg samt intervjuer ur vandringsutställningen ”Arvet” producerad av sverigefinländarnas arkiv. Intervjuerna kan fungera som underlag för diskussioner om integration men också fungera som en modell för hur eleverna kan genomföra intervjuer på egen hand på samma tema.

Eskilskällan

Rum i Stadsbiblioteket med lokalhistoriskt material och möjlighet till forskning.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna

Öppettider

Forskarsalen öppet samma tider som Eskilstuna stadsbibliotek

Bemanningstid: måndagar kl. 13.00-15.00, OBS! ej bemannat sommaruppehåll.
(Övriga tider efter överenskommelse).

Uppdaterad: 9 juni 2022