Tema finska krigsbarn

I detta material finns arkivhandlingar, tidningsartiklar och berättelser nedtecknade av krigsbarn som kom till Eskilstunatrakten under krigsåren.

Under åren 1939-1945 sändes drygt 70 000 finska krigsbarn till Sverige. Det har beskrivits som historiens största barnförflyttning. Separationen från syskon och föräldrar hemma i Finland var smärtsam för många krigsbarn. Många av dem har vittnat om en känsla av utanförskap.

Materialet kan användas på många sätt, inte bara i undervisningen om andra världskriget utan också som underlag för diskussioner om till exempel barns villkor i krig eller krigspropaganda.

I detta material finns arkivhandlingar, tidningsartiklar och berättelser nedtecknade av krigsbarn som kom till Eskilstunatrakten under krigsåren.

Materialet kring de finska krigsbarnen kan användas på många olika sätt, inte bara för undervisning om andra världskriget utan också som utgångspunkt för diskussioner om företeelser i vår egen tid. Ett tema som speglas i materialet är barns villkor i krig. Enligt UNICEF är minst hälften av offren i krig barn, vilket betyder att det dör betydligt fler barn i krig än soldater. Materialet kring de finska krigsbarnen kan användas för tema- och grupparbeten kring barns villkor i krig förr och nu.

Diskussioner kring källkritik och propaganda kan föras utifrån materialet. Fundera till exempel över vilken agenda som finns i tidningsartiklar, arkivhandlingar och propagandamaterial och vem som står bakom budskapet. Jämför gärna med krigspropaganda i vår tid. Materialet kan användas i historieämnet, men även till exempel i samhällskunskap och svenska i högstadiet och gymnasiet.

Eskilskällan

Rum i Stadsbiblioteket med lokalhistoriskt material och möjlighet till forskning.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna

Öppettider

Forskarsalen öppet samma tider som Eskilstuna stadsbibliotek

Bemanningstid: måndagar kl. 13.00-15.00, OBS! ej bemannat sommaruppehåll.
(Övriga tider efter överenskommelse).

Uppdaterad: 28 september 2021