Forska hos oss

Välkommen att forska i våra handlingar i vår lokal på Eskilstuna stadsbibliotek.

Innan du kommer till forskarsalen, se till att få en tagg i bibliotekets reception. Du lämnar in din legitimation när du hämtar ut taggen.

 • Framtagning sker två gånger per dag. Beställningar som görs innan kl. 8.00 finns i
  forskarsalen kl. 9.00. Beställningar gjorda innan kl. 11.00 finns i forskarsalen kl. 13.00.
 • Handlingar ur Stadsmuseets arkiv tas fram efter överenskommelse.
 • Fotografier måste beställas två dagar före besök pga. klimatslussning.
 • 5 volymer kan beställas per tillfälle. Visst material som förvaras hos våra arkivinstitutioner är otympligt, ömtåligt eller känsligt vilket kan innebära att andra framtagningsregler gäller för detta material.
 • När du går för dagen markera på medföljande blankett om du är klar med handlingarna eller om du vill att de ligger kvar. Ange i så fall vilken dag du kommer tillbaka.

 • Materialet får inte kopieras av andra än av personalen vid respektive arkivinstitution.
 • Se separata instruktioner för beställning av kopior.

 • Fotografering av material förvarat hos Arkiv Sörmland får endast ske efter godkännande av Arkiv Sörmlands personal. Fotografering av övrigt material får ske utan blixt.

 • Väskor och ytterkläder ska hängas upp på hängaren i forskarsalen.
 • Mat och dryck får inte medföras in i forskarsalen.
 • Tänk på att inte störa andra forskare. Stäng av ljudet på mobiltelefoner och sänk rösten.
 • Endast blyertspennor får användas för anteckningar under arbete i forskarsalen.
 • Anteckningar, understrykningar och dylikt får inte göras på själva arkivhandlingarna.
 • Handlingarna får inte lämna forskarsalen.
 • Hantera handlingarna med stor aktsamhet.
 • Den inbördes ordningen bland handlingarna får inte ändras.
 • Om vantar medföljer det beställda materialet skall dessa användas.
 • Studera en volym i taget.

Överträdelser mot dessa regler kan medföra avstängning från vidare forskning i, och tillgång till, arkivhandlingar. Förlust av och/eller påverkan på handlingar polisanmäls.

E-tjänsten Sök i arkivförteckningar visar rubriker till alla de handlingar som finns förtecknade hos Arkiv Sörmland, Eskilstuna stadsarkiv och Eskilstuna stadsmuseum.

Är du intresserad av att studera vårt material är du välkommen att göra en beställning. Antingen kontaktar du den bevarande institutionen eller så pratar du med oss i Eskilskällan, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Vill du botanisera bland artiklar som publicerats i Eskilstuna museers årsbok eller Sörmlandsbygden (artiklar om Eskilstuna) kan det ibland återfinnas en redan färdig orientering om just ditt intresseområde.

Eskilskällan

Rum i Stadsbiblioteket med lokalhistoriskt material och möjlighet till forskning.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna

Öppettider

Forskarsalen öppet samma tider som Eskilstuna stadsbibliotek

Bemanningstid: måndagar kl. 13.00-15.00, OBS! ej bemannat sommaruppehåll.
(Övriga tider efter överenskommelse).

Uppdaterad: 1 mars 2023