Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Bokhyllor med böcker i svart och gröna möbler.

Skiftinge bibliotek

Ett bibliotek i Skiftinge centrum.

Skiftinge bibliotek

Telefon:

Öppettider

Se Skiftinge biblioteks webbplats för öppettider.

Uppdaterad: 29 september 2022