Utställningar

Här hittar du aktuella, tidigare och vandringsutställningar.

Aktuella utställningar

Utställningen "Faror och otrygghet i skolan" öppnar snart på Eskilstuna konstmuseum.

Tidigare utställningar

Leksakshund tecknad av ett barn

I utställningen Leksaker visade Svenskt barnbildarkiv leksaksbilder ur flera olika samlingar från åren 1863–2018.

7 februari–12 maj 2024
Plats: Eskilstuna konstmuseum

Hur har barns lek sett ut genom tiderna? Och hur har leken skildrats i barns bilder? Svenskt barnbildarkiv har gått igenom ett stort antal bilder ur arkivet som visar lek och leksaker. Genom att titta på bilderna kan vi se att barn leker på ungefär likadant vis oavsett när de har levt. Men i takt med att tekniken gått framåt så har även leksakerna blivit mer detaljerade och tekniskt avancerade. Många av bilderna i arkivet visar barnens favorit- eller önskeleksaker. I utställningen Leksaker kan besökaren ta del av barns leksaksbilder ur flera olika samlingar från åren 1863–2018.

I utställningen presenteras också leksaker från olika tider, tack vare inlån från både privatpersoner och Eskilstuna stadsmuseum.

Kom och minns med oss! Har eller hade du någon favoritleksak som du aldrig kommer att göra dig av med?

Bild från utställningen "Skogen".

Bild från utställningen "Skogen".

Välkommen in i Skogen. Så som den kan se ut när barn ritar den. Svenskt barnbildarkiv har med hjälp av Torshällakonstnären Niklas Mulari skapat en utställning som låter besökaren kliva in i en barnteckning!

17 februari–7 maj 2023
Plats: Eskilstuna konstmuseum

Skog är ett väldigt vanligt motiv i barns teckningar. Det gäller såväl äldre teckningar som nya. Forskning säger till och med att trädet kan vara det allra vanligaste motivet i en barnteckning.

Svenskt barnbildarkiv (SBBA) har gjort en djupdykning i arkivets samlingar och hittat flera tusen teckningar av träd. I utställningen Skogen får träden tredimensionellt liv.

För att skapa Skogen, tog SBBA hjälp av Torshälla-konstnären Niklas Mulari. Han fick ta del av en mängd barnteckningar ur arkivet med motiven skog och träd. Med barnens bilder som utgångspunkt har han ritat och formgett träden i utställningen.

I utställningen presenteras ett bildspel med 237 teckningar gjorda av mellanstadieelever från Eskilstuna och andra delar av Sverige under 2022. Sedan tidig höst 2022 har SBBA jobbat med skogen som tema. Bland annat genom en teckningsinsamling med barns tankar om skogen, nu och i framtiden. Insamlingen kom till när SBBA blev kontaktade av skogsforskaren Ola Engelmark. Han behövde hjälp att fånga barns tankar om skogen till en kommande bok. SBBA efterlyste därför elever i mellanstadiet, som ville delta med sina bildberättelser om vad skogen betyder för dem idag och hur de ser på framtidens skog. Samtliga bilder som skickades in till arkivet under hösten visas nu i ett bildspel i utställningen.

Teckning av en trähundleksak ståendes på en skylt där det står Leksaker.

"Sörmland är bäst!" Bild av: okänd, 1996. Ur samlingen: "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige".

I Svenskt barnbildarkivs digitala utställningsrum visades bilder gjorda av barn med koppling till olika platser i Sörmland i utställningen Sörmland är bäst!

I utställningen visade vi teckningar från samlingen ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Teckningarna är gjorda 1996 av mellanstadieelever från hela Sörmland. Barnen har ritat olika platser runtom i länet.

Visades på Instagram 19 augusti 2021 – 2022.

Fem papperstallrikar målade i fler färger.

På Ebelingmuseet visade Svenskt barnbildarkiv en insamling med bilder gjorda av elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskolans individuella program på Odlarskolan 1.

6 november – 15 december 2019
Plats: Ebelingmuseet

Bilderna i utställningen är skapade utifrån varje elevs förutsättningar på temat Det du blir glad eller mår bra av. Initiativet till insamlingen kommer från Region Sörmlands samordnare och projektet tog avstamp från Svenskt barnbildarkivs utställning Föreställningar. Föreställningar visades bland annat i Mälarsjukhusets entré våren 2019, vilken tog upp frågor om normer och ideal i olika tider utifrån äldre bilder ur arkivets samlingar.

På Ebelingmuseet visades både Odlarskolans färgstarka bilder samt utställningen Föreställningar.

Teckning på ett bi.

Geting ur samlingen Djur och natur i vår hembygd, Televerkets teckningstävling, Västerås 1980. Svenskt barnbildarkiv.

Djur och natur i vår hembygd var Svenskt barnbildarkivs sommarutställning med motiv av djur och natur.

25 juni - 17 augusti 2018
Plats: Eskilstuna stadsbibliotek

Under 1970- och 1980-talen anordnade Televerket teckningstävlingar för alla barn i åk 3, där de vinnande bidragen användes som omslag till de lokala telefonkatalogerna. År 1981 var temat "Djur och natur i vår hembygd" och hundratals bidrag kom in till teleområdena runt om i Sverige. Idag finns dessa tävlingsbidrag väl bevarade hos Svenskt barnbildarkiv, i Eskilstuna.

Bilderna i denna utställning gjordes av elever i åk 3, läsåret 1980-1981, i teleområdena Östersund, Falun, Västerås och Helsingborg.

Affisch med orden En plats i min stad och ett färggrant konstverk hängandes i träd.

Under fyra tillfällen från maj – augusti 2019 träffades en projektledare från Svenskt barnbildarkiv, en konstpedagog från Katrineholms kulturförvaltning och en grupp elever med lärare från anpassad gymnasieskola på Duveholmsgymnasiet.

3 – 28 november 2020
Plats: Kulturhuset Ängeln, Katrineholm

Gruppen har undersökt och observerat Stortorget i Katrineholm utifrån sitt perspektiv. Eleverna har tecknat, målat, fotograferat, noterat rörelsemönster, skrivit och spelat in ljud som dokumenterar en plats i min stad. Allt material som skapats under projektet har lämnats till Svenskt barnbildarkiv för arkivering. Ett urval av det visades i den här utställningen.

Vi vill veta mer om fler platser i Sörmland

En plats i min stad är ett insamlingsprojekt av Svenskt barnbildarkiv i samarbete med konstpedagoger i Sörmland. Syftet är att arbeta med barn- och ungdomsgrupper som med hjälp av olika metoder får dokumentera en offentlig plats i sin hemstad. Materialet sparas i arkivet som en samtidsdokumentation för framtiden. Projektet inkluderar ett flertal träffar med varje grupp, vilket ger en möjlighet att observera förändringar på en plats över en längre period. Dokumentationsarbetet fokuserar på att fånga varje deltagares egna upplevelser, berättelser och intryck. Förhoppningen är att på sikt skapa en digital karta för att lyfta barns och ungas beskrivningar av offentliga platser i Sörmland.

Låter det här som ett intressant projekt att delta i? Läs då mer på Dokumentation: En plats i min stad

Teckning på kvinna med orden Ingen ska behöva vara ledsen skrivna ovanför huvudet.

Ingen ska behöva vara ledsen. Av Jossan W.

Föreställningar är en utställning om ideal, normer och viljan att vara accepterad. Här visas bilder gjorda av barn och unga, som på olika vis belyser hur vi påverkas av vår omgivning.

10 april – 9 september 2018
Plats: Eskilstuna konstmuseum

Gemensamt för barnens och ungdomarnas bilder (teckningar, målningar, kollage med mera) som visas i utställningen är att de på olika vis berör frågor som: Vad är lycka? Vad är framgång? Och vem är det som avgör det?

Bilderna är hämtade ur några av Svenskt barnbildarkivs samlingar där barn och unga haft i uppgift att rita en teckning om vad trygghet är, om hur tillvaron skulle se ut om de själva fick bestämma eller om hur de ser sig själva om 30 år. Några har fått uppgiften att studera den glättiga reklam de omgavs av, för att sedan göra en motbild till reklamen.

Bilderna är gjorda spridda år 1957–2005 och och lyfter ett ständigt aktuellt ämne, både genom humor och hård verklighet.

Utställningen är producerad av Svenskt barnbildarkiv med syfte att väcka tankar om hur vi påverkas av vår omgivning.

Föreställningar i samarbete med Hälsotorget

Föreställningar har fått en ny form och frågeställningar som berör psykisk hälsa.

Under våren 2019 visades Föreställningar på Hälsotorget i Eskilstuna och Nyköping. Utställningen stod innanför entrén på Mälarsjukhuset i Eskilstuna under hela mars månad och flyttade sedan till Nyköpings sjukhus under hela april.

Teckning av två än i båtar med utombordsmotorer som kör på ett vattendrag och bredvid dom syns ett träd och en bro.

Svenskt barnbildarkiv, Gunnar Sandbergs samling. Upphovsperson och årtal är okänt.

Lämna verkligheten utanför för en stund och häng med in i barnbildernas drömska värld, någonstans ovan regnbågen. Här är ingenting, och precis allting, som det ska!

23 juni–25 oktober 2020
Plats: Eskilstuna konstmuseum

Bilderna du möts av i filmen är en blandning från många olika samlingar och tidsepoker. Tillsammans bildar de ett utsnitt av allt färgsprakande, fantastiskt och magiskt som går att finna i Svenskt barnbildarkiv.

Bilderna som valts representerar barns bildvärldar. Regnbågen är ett vanligt motiv. Barn ritar, fantiserar och diktar ihop sagor och berättelser om den. I utställningen kommer barnens bildvärldar till liv genom animationer, och även i den rumsliga gestaltningen.

Under hashtaggen #coronarainbow har regnbågen använts som en hoppfull symbol. I länder där det har varit utegångsförbud har regnbågar dykt upp i fönstren för att muntra upp förbipasserande. Eftersom regnbågar ofta syns när solen skiner igen efter ett kraftigt regnoväder, är det inte konstigt att den blivit en symbol för hopp om en ljusare framtid. Regnbågen påminner oss om att det finns något att se fram emot även efter en mörk tid.

Besökare i alla åldrar: "Pricka vidare" i utställningen!

På en av väggarna i utställningen finns det möjlighet för dig att vara med och skapa med färgglada prickar.

En vägg med orden Pricka vidare och flera färggranna prickar.

"Pricka vidare" i utställningen på Eskilstuna konstmuseum.

En bibliotekshall där en utställning i form av en pelare med teckningar och ett paraplyliknade står i centrum och i bakgrunden står flera bokhyllor.

Jubileumsutställningen Synas på Eskilstuna stadsbibliotek. Foto: Svenskt barnbildarkiv

Svenskt barnbildarkiv firade 40 år med jubileumsutställningen Synas. Under 2017 visades utställningen på olika platser i Sörmland.

Synas är en vandringsutställning med en uppmuntran till att syna och reflektera kring barnens bilder. Den är också ett tillfälle för de barn som finns representerade i arkivet att synas och för att fira arkivets 40-års jubileum, förstås!

Barns bilder innehåller så mycket mer än det vi först ser. Varje bild är en berättelse skapad utifrån barnens tankar, kunskaper och upplevelser. De säger oss någonting om varje individ men även om vår samtid.

Bilderna i den här utställningen är ett urval skildringar, som genom sina motiv sprider lite extra färg och glädje. Alla bilder är gjorda under olika årtionden, geografiska områden och sammanhang.

Ta en titt och syna barnens bilder! Kanske upptäcker du olika spännande detaljer, strukturer och tekniker. Eller skapar dig en ny uppfattning om den tid som varit eller den tid som är nu. Låna barnens glasögon och hitta dina egna vägar till eftertanke och reflektion.

En underlig maskin i svart, blått och rött.

Svenskt barnbildarkiv invigde sin nya specialbyggda Tittofon under Kurioso!

21 oktober – 8 november 2020
Plats: Kurioso i Flens biblioteksgalleri

Kurioso är en konstfestival för barn och unga som går av stapeln vartannat år på hösten runtom i Sörmland. Under Kurioso 2020 visade Tittofonen teckningar ur en samling som heter ”Barnkonventionen 15 år”. Teckningarna gjordes år 2004 av barn i klass 4D och 5 – 6E på Årbyskolan i Eskilstuna. De arbetade utifrån Rädda Barnens folder om Barnkonventionen i samband med att Barnkonventionen firade 15 år.

Vad är en Tittofon?

”Snart kommer du och dina vänner att kunna ringa vartsomhelst i världen och inte bara prata, utan se saker och ting. Tekniken går framåt och redan idag kan man kommunicera med bilder över telenätet. Inom en snar framtid kommer man kunna använda bärbara telefoner med teleögon och bildrutor, allt i ett, apparater som vi kan kalla Tittofoner. Hur ser Tittofonen ut i din fantasi?”

Så löd uppropet till Telias bildtävling för sjätteklassare år 1994. Det kom in över 4000 förslag på hur en Tittofon kan se ut. Utifrån ett av alla dessa förslag har Svenskt barnbildarkiv låtit tillverka en Tittofon i verklig storlek, som en digital utställningsmonter. I Tittofonen kan vi resa in i arkivet och titta på bilder från olika samlingar.

Svenskt barnbildarkiv

Telefon:

Öppettider

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00, kl. 13.00-16.00

Uppdaterad: 19 juni 2024