Samarbeten och nätverk

Här hittar du några av de samarbeten och nätverk som Svenskt barnbildarkiv ingår i.

Stort behov av ett nätverk

Det finns barnbildsamlingar i Norden, men var finns de? Är samlingarna tillgängliga för forskning eller för allmänheten? Vad är syftet med samlandet? Vem ansvarar för samlingarna? Är samlingarna registrerade? Frågorna är många och svaren få.

Vi som har barnbildsamlingar vet så lite eller ingenting om andra samlingar. Forskare som använder barns teckningar och målningar i sin forskning har svårt att hitta bildsamlingar och ännu svårare att få forskarservice.

Därför behövs ett nordiskt nätverk mellan institutioner, organisationer och privatpersoner som har barnbildsamlingar samt universitet, högskolor och enskilda forskare som använder barns teckningar och målningar i forskningssyfte och behöver service.

Svenskt barnbildarkiv i Eskilstuna har tagit initiativet att skapa ett nordiskt nätverk. Förarbetet för nätverket är redan uppstartat genom arkivets tidgare arkivarie Ulla Martola. Hon har besökt två finländska organisationer med stora barnbildsamlingar, tre verksamheter med kopplingar till barnbilder här i Sverige och varit i kontakt med flera verksamheter i Norge.

Syftet med nätverket

Syftet med det planerade nordiska nätverket är:

  • att sprida kunskap om barnbildsamlingar i Norden
  • att i samverkan arrangera utställningar
  • att skapa förutsättningar för forskning
  • att arrangera seminarier och konferenser
  • att byta erfarenheter och diskutera frågor kring bevarandet och registrering av barnbilder
  • att skapa en gemensam portal för nätverket mm

Finland

Lasten ja nuorten taidekeskus, Villa Arttu (Konstcentrum för barn och ungdomar) ordnar internationella teckningstävlingar. Centret har ca 90 000 barnbilder i sina samlingar. Timo Parkkonen är chef för verksamheten.

Hos Konstindustriella högskolan i Helsingfors finns Taidekasvatuksen historia-arkisto (Konstpedagogikens historiearkiv) med ca 70 000 elevarbeten från olika skolor i Finland. Ansvarig för samlingen är professor Pirkko Pohjakallio.
Båda institutionerna är mycket positiva och vill ingå i ett nordiskt nätverk.

Sverige

Svenskt barnbildarkiv har ca 700 000 teckningar och målningar. Arkivets uppgift är att ta emot, registrera, vårda och bevara barns bilder för forskning och studier om barn och barns liv, utveckling och livsvillkor samt ge kunskap och väcka intresse för barns bildskapande. Barnbildarkivet har redan ett etablerat samarbete med Konstfack och bildlärarutbildningen där. Tillsammans med professor Yvonne Eriksson, Mälardalens högskola, genomfördes ett gemensamt forskningsprojekt med arkivet. Det resulterade i forskningsantologin Barn tecknar världen - Att förstå och tolka barnsbilder, som utkom 2014. Båda högskolorna stödjer nätverksbygget. Arkivet har kontakt med och forskningsbesök från flera universitet och högskolor i Sverige.

Norge

Norsk Barnemuseum och Vestlandske Skolemuseum ingår i Stavanger museum och har mindre samlingar av barnbilder. Chef för skol- och barnmuseum är Hege Stormark. Dessa museer är intresserade av att ingå i nätverket.

Vi har även kontakt med docent Grete Lillehammer från Stavangers universitet. Hon har en mindre barnbildsamling - som hon har använt i sin forskning. Även hon vill ingå nätverket.

Det Internasjonale Barnekunstmuseet i Oslo samlar in barns bilder från hela världen. I sin samling har de bilder av barn från 180 länder. De arbetar med att göra utställningar och att genomföra internationella projekt. De vill samarbeta med institutioner i Norden och vill gärna ingå idet nordiska nätverket.

Svenskt barnbildarkiv

Telefon:

Öppettider

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00, kl. 13.00-16.00

Uppdaterad: 28 september 2021