Insamling om skogen

Ola Engelmark har forskat om skog, ekologi och miljö under 40 års tid. Han har skrivit flera uppmärksammade böcker om hållbart skogsbruk, klimat och biologisk mångfald. Inför arbetet med sin nästa bok vill han fånga barnens röster och syn på skogen, den skog som kommer finnas när de är vuxna.

Svenskt barnbildarkiv utlyser därför en insamling med mellanstadiebarns bilder om framtidens skog. Vi tar tacksamt emot alla bidrag, med så stor geografisk spridning som möjligt och från stad och land. Bilderna skickas till Svenskt barnbildarkiv senast den 14 november 2022.

Alla inlämnade bidrag hamnar i arkivet där de bevaras för framtiden och några av bilderna är tänkta att användas i Ola Engelmarks kommande bok.

Ola berättar om sitt projekt

Den svenska skogen är viktig för oss alla. Vi kan vandra i den, plocka bär och svamp, eller leka kurragömma i den. Träd som växer är viktiga för att rena vår luft och minska effekten av att klimatet förändras på jorden.

Några vill avverka träden för att göra bräder, papper och bränsle. Medan andra i stället vill göra natur­reservat och nationalparker av skogar. Åsikterna om hur skog ska användas är många och det finns inga färdiga svar, men forskning kan hjälpa oss att hitta bra verktyg för framtiden.

Träd växer långsamt och det kan bli problem om de som bestämmer över skogen idag inte tänker på att deras val och beslut syns först efter flera tiotals år. Och de har ingen aning om hur ni som är barn idag vill att skogarna ska se ut när ni är vuxna.

I min kommande bok vill jag väva in vad ni barn tänker, önskar och hoppas att framtidens skog ska vara. Jag är mycket nyfiken vad ni kan berätta för mig!

Till alla barn

Rita eller måla på papper och berätta för Ola vad du tänker om skogen. Ta hjälp av någon eller några av nedanstående frågor, eller berätta helt fritt.

 • Vad betyder skog för dig?
 • Vad gör du helst när du är i skogen?
 • Vilken sorts skog är din favoritskog?
 • Hur ser din drömskog ut i framtiden när du är vuxen?

På baksidan eller på ett kompletterande papper är det viktigt att du beskriver med ord vad du har ritat. Då går det bra att ta hjälp av en vuxen.

En bild säger mer än 1000 ord men ...

… utan viss information är det svårt för forskare att använda bilden. Skriv därför, med blyerts på baksidan av varje bild och textdokument:

 • Namn, om du vill
 • Kön
 • Ålder
 • Dagens datum
 • Ort
 • Var du är när du ritar

Skicka eller lämna dina berättelser senast 14 november 2022 till

Svenskt barnbildarkiv
Portgatan 2, Munktellstaden
633 61 Eskilstuna

Märk inlämningen med ”Insamling om skogen”.

För att kunna göra denna samtidsdokumentation samlar vi in uppgifter om dig. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Omfattningen av insamlingen beror helt på vad du väljer att skicka in.

Ändamålet är att samla in material av kulturhistoriskt värde, förmedla detta material till allmänheten genom exempelvis

 • utställningar.
 • publicering på internet och sociala medier.
 • att förmedla material av kulturhistoriskt värde till framtida forskning.
 • bevara och arkivera material av kulturhistoriskt värde för kommande generationer.

Bevaringen för eftervärlden innebär att uppgifterna sparas för alltid.

Behandlingen sker med stöd av den lagliga grunden allmänt intresse

Känsliga uppgifter angående dig, till exempel hälsotillstånd som framgår av det du registrerat, behandlas bara i situationer där du tydligt offentliggjort dessa uppgifter, när det finns ett viktigt allmänt intresse med att bevara uppgifterna eller när det är nödvändigt för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.

När du lämnar sådana uppgifter till detta ändamål ses det som att du offentliggör dem. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen (Artikel 9, punkt 2 j).

Mer information

Du kan läsa mer om hur Eskilstuna kommun behandlar personuppgifter på kommunens sida om GDPR

Svenskt barnbildarkiv

Telefon:

Öppettider

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00, kl. 13.00-16.00

Uppdaterad: 28 oktober 2022