Insamling: Barns tankar om Coronaviruset

Svenskt barnbildarkiv samlar nu in bilder med barns tankar och berättelser om Coronaviruset. Insamlingen kallas Vad är det som händer? och alla barn är välkomna att lämna ett bidrag.

Vi befinner oss i en pandemi som påverkar oss människor, stora som små. Pandemin har funnit med oss sedan början av 2020, i nästan två år. Nu kan vi se slutet, då det är bestämt att restriktioner tas bort 9 februari 2022. Olika insamlingar av människors berättelser pågår för att dokumentera denna historiska tid.

Svenskt barnbildarkivs uppdrag är att se till att även barnens perspektiv inkluderas i vår gemensamma historia. Därför fortsätter vi nu att samla in barns bilder om Coronaviruset, och hur det under en lång period påverkat vår vardag och vårt liv.

Med bilder menar vi teckningar, målningar, applikationer, illustrationer, foton, filmer med mera. Och ”barn” är alla upp till 20 års ålder.

Alla inlämningar hamnar i arkivet där de bevaras för framtiden.

Till alla barn

Covid 19 har pågått i flera år och vi har fått ändra hur vi lever och vad vi gör allt eftersom restriktioner ändras. Hjälp till att berätta vad du vet eller tänker om det som händer nu. Inte minst, vad händer när restriktionerna tas bort? Låt framtiden få veta hur just ni barn tänker om Coronaviruset.

 • Hur känns det?
 • Hur ser det ut?
 • Vad har hänt under de senaste åren sedan Corona kom?
 • Vad är annorlunda nu?
 • Vad har vi lärt oss?
 • Hur känns det att restriktioner försvinner?
 • Vad ska du göra när de är borta?
 • Annat som du vill berätta eller beskriva?

Försök att svara på någon eller alla frågor. Svara genom att rita en bild eller flera bilder.

På baksidan eller på ett kompletterande papper vill vi att du beskriver med ord vad du har ritat. Då går det bra att ta hjälp av en vuxen.

En bild säger mer än 1000 ord men ...

… utan viss information har forskare inte stor nytta av bilden. Skriv därför, med blyerts på baksidan av varje bild och textdokument:

 • Namn, om du vill
 • Kön
 • Ålder
 • Dagens datum
 • Ort
 • Var du är när du ritar

Skicka eller lämna dina berättelser till

Svenskt barnbildarkiv
Portgatan 2, Munktellstaden
633 61 Eskilstuna

Märk inlämningen med ”Insamling Vad är det som händer”.

För att kunna göra denna samtidsdokumentation samlar vi in uppgifter om dig. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Omfattningen av insamlingen beror helt på vad du väljer att skicka in.

Ändamålet är att samla in material av kulturhistoriskt värde, förmedla detta material till allmänheten genom exempelvis

 • utställningar.
 • publicering på internet och sociala medier.
 • att förmedla material av kulturhistoriskt värde till framtida forskning.
 • bevara och arkivera material av kulturhistoriskt värde för kommande generationer.

Bevaringen för eftervärlden innebär att uppgifterna sparas för alltid.

Behandlingen sker med stöd av den lagliga grunden allmänt intresse

Känsliga uppgifter angående dig, till exempel hälsotillstånd som framgår av det du registrerat, behandlas bara i situationer där du tydligt offentliggjort dessa uppgifter, när det finns ett viktigt allmänt intresse med att bevara uppgifterna eller när det är nödvändigt för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.

När du lämnar sådana uppgifter till detta ändamål ses det som att du offentliggör dem. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen (Artikel 9, punkt 2 j).

Mer information

Du kan läsa mer om hur Eskilstuna kommun behandlar personuppgifter på kommunens sida om GDPR

Svenskt barnbildarkiv

Telefon:

Öppettider

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00, kl. 13.00-16.00

Semesterstängt 4 juli - 16 augusti

Uppdaterad: 8 juni 2022