Insamling: Barns tankar om Coronaviruset

Svenskt barnbildarkiv samlar nu in bilder med barns tankar och berättelser om Coronaviruset. Insamlingen kallas Vad är det som händer? och alla barn är välkomna att lämna ett bidrag.

Just nu befinner vi oss mitt i en pandemi som påverkar oss människor, stora som små. Olika insamlingar av människors berättelser pågår för att dokumentera denna historiska tid.

Svenskt barnbildarkivs uppdrag är att se till att även barnens perspektiv inkluderas i vår gemensamma historia. Därför samlar vi nu in barns bilder om Coronaviruset.

Med bilder menar vi teckningar, målningar, applikationer, illustrationer, foton med mera. Och ”barn” är alla upp till 20 års ålder.

Kanske är du lärare och kan använda insamlingen som en uppgift i gruppen eller i klassen? Eller kanske är du förälder och har barn som vill rita hemma?

Alla inlämningar hamnar i arkivet där de bevaras för framtiden.

Till alla barn – Hjälp till att berätta vad du vet eller tänker om det som händer nu

Låt framtiden få veta hur just ni barn tänker om det nya Coronaviruset.

 • Hur känns det?
 • Hur ser det ut?
 • Vad är annorlunda nu?
 • Annat som du vill berätta eller beskriva?

Försök att svara på någon eller alla frågor. Svara genom att rita en bild eller flera bilder.

På baksidan eller på ett kompletterande papper vill vi att du beskriver med ord vad du har ritat. Då går det bra att ta hjälp av en vuxen.

En bild säger mer än 1000 ord men ...

… utan viss information har forskare inte stor nytta av bilden. Skriv därför, med blyerts på baksidan av varje bild och textdokument:

 • Namn, om du vill
 • Kön
 • Ålder
 • Dagens datum
 • Ort
 • Var du är när du ritar

Skicka eller lämna dina berättelser till

Svenskt barnbildarkiv
Portgatan 2, Munktellstaden
633 42 Eskilstuna

Märk inlämningen med ”Insamling Vad är det som händer”.

För att kunna göra denna samtidsdokumentation samlar vi in uppgifter om dig. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Omfattningen av insamlingen beror helt på vad du väljer att skicka in.

Ändamålet är att samla in material av kulturhistoriskt värde, förmedla detta material till allmänheten genom exempelvis

 • utställningar.
 • publicering på internet och sociala medier.
 • att förmedla material av kulturhistoriskt värde till framtida forskning.
 • bevara och arkivera material av kulturhistoriskt värde för kommande generationer.

Bevaringen för eftervärlden innebär att uppgifterna sparas för alltid.

Behandlingen sker med stöd av den lagliga grunden allmänt intresse

Känsliga uppgifter angående dig, till exempel hälsotillstånd som framgår av det du registrerat, behandlas bara i situationer där du tydligt offentliggjort dessa uppgifter, när det finns ett viktigt allmänt intresse med att bevara uppgifterna eller när det är nödvändigt för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.

När du lämnar sådana uppgifter till detta ändamål ses det som att du offentliggör dem. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen (Artikel 9, punkt 2 j).

Mer information

Du kan läsa mer om hur Eskilstuna kommun behandlar personuppgifter på kommunens sida om GDPR

Svenskt barnbildarkiv

Telefon:

Öppettider

Telefontid: Måndag–torsdag 09.00–12.00, 13.00–16.00

Uppdaterad: 28 september 2021