Forskningsprojekt inom DIGARV

Svenskt barnbildarkiv ingår i ett av projekten som antagits till forsknings­programmet DIGARV. Professor Anna Sparrman vid Linköpings universitet ska under tre år leda projektet Barns kulturarv – arkivets visuella röster. Projektet var ett av dem som fick mest i anslag och högst betyg vid utvärderingen av ansökningarna.

FN:s Barnkonvention är lag i Sverige sedan 2020. Den slår fast att barn har rätt till yttrandefrihet och att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet. Det innebär att barns egen kultur har ett egenvärde. Barn lämnar efter sig ett kulturarv som är värt att samla in, bevara och arkivera i sin egen rätt.

Syftet med forskningsprojektet är att lyfta fram och utveckla metoder och teorier för bevarande av barns kulturarv. Projektet undersöker vad som ingår i barns rätt till kultur genom att problematisera arkiverings- och digitaliseringsprinciper för barns visuella bildskapande.

Barn är den högsta, samtidigt som de är den lägsta, värderade gruppen vi har i samhället. De är en underrepresenterad grupp i kulturarvs­forskningen – särskilt som kulturarvsskapare. Det råder dessutom stor brist på institutioner som ägnar sig åt barns kulturarv. Faktum är att Svenskt Barnbildarkiv är det enda arkiv i Sverige som enbart fokuserar på barns kulturarv. Arkivet är unikt på så vis, även i internationell jämförelse.

Läs mer om forskningsprojektet

Om DIGARV

Forskningsprogrammet DIGARV grundar sig på ett regeringsuppdrag. 2016 påtalades behovet av att stödja och främja forskning som bygger på data, framförallt inom humaniora och samhällsvetenskap. Ofta utgår den typen av forskning från digitaliserat material som finns vid kulturarvsinstitutionernas arkiv, samlingar och bibliotek. Det är vanligt att bara en liten del av det materialet finns digitaliserat. Forsknings­potentialen är stor, men materialet behöver tillgängliggöras för att underlätta för framtida forskning.

Läs mer om DIGARV

Svenskt barnbildarkiv

Telefon:

Öppettider

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00, kl. 13.00-16.00

Uppdaterad: 27 mars 2023