Dokumentation: En plats i min stad

En plats i min stad är ett insamlingsprojekt av Svenskt barnbildarkiv i samarbete med pedagoger i Sörmland.

En plats i min stad är vilande pga. rådande pandemi, men det finns möjlighet att arbeta med projektet på egen hand. Vi erbjuder en pedagogisk skriftlig handledning framtagen av en konst- och en bibliotekspedagog, där ni kan arbeta med både bild och text. Skicka ett mail till svenskt-barnbildarkiv@eskilstuna.se och anmäl intresse för att ta del av handledningen.

I projektet får barn- och ungdomsgrupper med hjälp av olika medel dokumentera en offentlig plats i sin hemstad, till exempel genom att rita eller fota, berätta och beskriva med ljudupptagning eller göra noteringar av rörelsemönster på en karta. Projektet inkluderar ett flertal träffar med varje grupp, vilket ger en möjlighet att observera en plats förändringar över en längre period.

Den personliga upplevelsen är viktig

Dokumentationsarbetet fokuserar på att fånga varje deltagares egna upplevelser, berättelser och intryck. Grupperna får arbeta med frågor som;

  • Vad ser du på platsen?
  • Hur tycker du att platsen ser ut?
  • Vad händer på platsen?
  • Vilka använder platsen?
  • Hur vill du att platsen ska vara i framtiden?

Dokumentationen bevaras för framtiden

Allt material som blir till vid träffarna, som foton, teckningar, ljudupptagning med mera, samlas in av Svenskt barnbildarkiv och blir en viktig del av samtidsdokumentationen av hur barn och unga upplever sin närmiljö. Förhoppningen är att på sikt skapa en karta med barns och ungas beskrivningar av offentliga platser i Sörmland. Det insamlade materialet kan även komma att visas på olika sätt, t.ex. genom utställningar på olika platser i länet.

Projektet inleddes under våren 2019 och kommer att fortlöpa i flera omgångar på olika orter under kommande år.

Är du intresserad av att delta i projektet?

Hör gärna av dig till svenskt-barnbildarkiv@eskilstuna.se

Svenskt barnbildarkiv

Telefon:

Öppettider

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00, kl. 13.00-16.00

Uppdaterad: 28 september 2021