Dokumentation: En plats i min stad

En plats i min stad är ett insamlingsprojekt av Svenskt barnbildarkiv i samarbete med pedagoger i Sörmland.

I projektet får barn- och ungdomsgrupper med hjälp av olika medel dokumentera en offentlig plats i sin hemstad, till exempel genom att rita eller fota, berätta och beskriva med ljudupptagning eller göra noteringar av rörelsemönster på en karta. Projektet inkluderar ett flertal träffar med varje grupp, vilket ger en möjlighet att observera en plats förändringar över en längre period.

Den personliga upplevelsen är viktig

Dokumentationsarbetet fokuserar på att fånga varje deltagares egna upplevelser, berättelser och intryck. Grupperna får arbeta med frågor som;

  • Vad ser du på platsen?
  • Hur tycker du att platsen ser ut?
  • Vad händer på platsen?
  • Vilka använder platsen?
  • Hur vill du att platsen ska vara i framtiden?

Dokumentationen bevaras för framtiden

Allt material som blir till vid träffarna, som foton, teckningar, ljudupptagning med mera, samlas in av Svenskt barnbildarkiv och blir en viktig del av samtidsdokumentationen av hur barn och unga upplever sin närmiljö. Förhoppningen är att på sikt skapa en karta med barns och ungas beskrivningar av offentliga platser i Sörmland. Det insamlade materialet kan även komma att visas på olika sätt, till exempel genom utställningar på olika platser i länet.

Projektet inleddes under våren 2019 och kommer att fortlöpa i flera omgångar på olika orter under kommande år.

Arbeta på egen hand

Vi erbjuder en skriftlig handledning så att ni kan arbeta med projektet helt på egen hand. Skicka ett mejl till svenskt-barnbildarkiv@eskilstuna.se och anmäl intresse för att ta del av handledningen.

Är du intresserad av att delta i projektet?

Hör gärna av dig till svenskt-barnbildarkiv@eskilstuna.se

Svenskt barnbildarkiv

Telefon:

Öppettider

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00, kl. 13.00-16.00
SEMESTERSTÄNGT till och med 12 augusti.

Uppdaterad: 27 mars 2023