Om oss

Svenskt barnbildarkiv (SBBA) samlar sedan 1977 barns bilder från framförallt Sverige, men i bildsamlingen finns även bilder från andra delar av världen. Arkivet har som uppgift att ta emot, registrera och bevara barns teckningar och målningar. Bilderna kan användas för studier och forskning, samt ge kunskap om och väcka intresse för barns bildskapande.

Alla bilder i våra samlingar är gjorda av barn och ungdomar som är upp till 20 år. För att bilderna ska bli intressanta och användbara dokumenterar SBBA också kringuppgifter om bilderna. Ett gammalt talesätt säger att ”en bild säger mer än 1 000 ord”, men utan värdefulla uppgifter såsom bildskaparens kön, ålder, hemort samt i vilken situation och vid vilken tidpunkt bilden blev till har forskare inte stor nytta av bilden. Av den här anledningen tar inte SBBA emot bilder som inte har faktauppgifter med sig.

SBBA har i sina samlingar tävlings-, skol- och hemmabilder. Samlingarna sträcker sig över tiden från 1790-talet fram till dagens datum. De flesta samlingarna kommer dock från de senaste decennierna. I barnbildarkivets samlingar ingår 700 000 originalteckningar och 150 korta filmer.

Forskning och studier

SBBA riktar sig till allmänheten samt till forskare och studerande av alla kategorier. Barnbildarkivets forskare har möjlighet att använda Eskilskällans forskarsal i bibliotekshuset Kriebsensgatan 4 och även söka bland 130 000 digitala bilder som finns registrerade i vår databas. Bokningen av forskarplatser sker via SBBA.

Arkivet producerar utställningar, som visar urval ur arkivets samlingar. Vi finns i Eskilstuna konstmuseums lokaler. Alla är välkomna till SBBA på ett besök, men ring innan för att boka tid.

Svenskt barnbildarkiv

Telefon:

Öppettider

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00, kl. 13.00-16.00

Uppdaterad: 22 juni 2022