Lämna in barnteckningar

Har du bilder som du ritat när du var barn? Eller är du kanske lärare och har pratat med barnen i skolan och låtit dem skapa bilder om något ämne? Eller är du förälder, vars barn har ritat något hemma?

Barns teckningar är reflektioner av deras upplevelser och betraktelser - allt som pågår runt dem. Vi på Svenskt barnbildarkiv i Eskilstuna är därför väldigt angelägna om att dessa bilder och berättelser bevaras för framtiden.

Ibland gör vi riktade insamlingar, till exempel när något stort händer i samhället. Här kan du läsa mer om aktuella insamlingsprojekt:

Vill du donera originalbilder till Svenskt barnbildarkiv, för att låta dem bli en bestående beskrivning av vår samtid till framtiden? I så fall får du gärna höra av dig till oss och berätta om dina bilder. Vi önskar originalbilder och information till varje teckning, med blyerts på baksidan (om inte alla uppgifter är möjliga att lämna så gärna så mycket information som är möjlig):

  • Barnets namn, ålder, skola, klass, ort.
  • En beskrivning av det som målats. När och var gjordes bilderna, har barnen fått någon teckningsuppgift av läraren? Beskriv så omfattande som möjligt.

För att lämna dina bilder till oss, skicka dem antingen med post, eller lämna in dem i Eskilstuna konstmuseums reception.

Postadress

Svenskt barnbildarkiv
Portgatan 2
633 61 Eskilstuna

Svenskt barnbildarkiv

Telefon:

Öppettider

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00, kl. 13.00-16.00

Uppdaterad: 4 januari 2024