Hos oss finns cirka 700 000 teckningar, målningar, applikationer, fotografier och filmer som barn från hela Sverige gjort. De äldsta bilderna gjordes i slutet av 1700-talet. Vi finns på Eskilstuna konstmuseum, i Munktellstaden.

Årets samtidsdokumentation

Svenskt barnbildarkiv prisas med utmärkelsen Årets samtidsdokumentation för insamlingen ”Vad är det som händer? Barns bilder om coronapandemin”. Insamlingen presenteras bland annat i en bok. Längre ner på den här sidan finns mer information om boken och hur du kan köpa den.

Priset Årets samtidsdokumentation delades ut 24 april under Sveriges Museers vårmöte, av DOSS - Dokumentation av Samtida Sverige. Motiveringen från juryn löd:

”Med sin dokumentation av barns och ungas upplevelse av coronapandemin ger Svenskt barnbildarkiv dem en plats i historien. “Vad är det som händer? Barns bilder om coronapandemin” visar hur man kan arbeta med social hållbarhet och att det går att göra unga människor delaktiga i samtidsdokumentation. I slutprodukten, som är en bilderbok med ett urval av de ca 1300 bilder som samlades in, får läsaren inblick i barnens värld på ett direkt sätt. En värld som rymmer åsikter om öppethållandet av skolor och inställda aktiviteter, saknad över äldre släktingar och ett sämre liv.”

Svenskt barnbildarkiv släppte våren 2023 boken Vad är det som händer? Barns bilder om coronapandemin, som innehåller ett hundratal bilder från de cirka 1 300 barnteckningar som samlades in till arkivet under 2020 och 2021.

Insamlingen och boken har prisats med utmärkelsen Årets samtidsdokumentation, i april 2024.

Möten med barnens bildmotiv kan skapa en förståelse för hur våra yngre samhällsmedborgare har upplevt de speciella åren i coronapandemins skugga. Vi ser engagerade och välinformerade individer med åsikter om öppethållandet av skolor och inställda aktiviteter. Många var rädda och saknade sina äldre släktingar, och nästan alla var eniga om att pandemin förändrat livet till det sämre.

– Att läsa av berättelserna som finns i barns bilder är en dörröppnare in till barnens värld, och med den här boken vill vi öppna den dörren, säger Karin Isaksson som är arkivarie på Svenskt barnbildarkiv.

Boken är uppdelad i två delar, med en bildkatalog och ett tillhörande textkompendium. I kompendiet medverkar Orvar Löfgren, Johanna Emanuelsson, Khashayar Naderehvandi, Balsam Karam, Anna Sparrman och Alan Pedder med reflektioner kring barndom, kulturarv och pandemin.

– Även fast vi har tagit in prominenta skribenter så har vi valt att låta barnens bilder ta störst plats i boken, för att det viktigt att ge barnens berättelser det största utrymmet. Det här är barnens historia, den ska inte berättas av oss vuxna, förklarar Karin Isaksson.

Så här kan du köpa boken

Boken finns till försäljning i museibutiken på Eskilstuna konstmuseum.

Vill du ha en bok skickad till dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.
Pris: 100 kronor + 100 kronor i frakt och expeditionsavgift.

Publikationen Då som nu för alltid? Om barns plats i flocken släpps under våren 2024. Boken innehåller ett urval bilder från arkivets samlingar, tillkomna från slutet av 1700-talet fram till nutid. Till boken hör även ett underordnat kompendium med texter om barndom, uppfostran och tillblivelse.

– I vår förra publikation visade vi bilder om hur barn upplevt coronapandemin. I år har vi i stället försökt göra ett representativt och intresseväckande utsnitt bland arkivets alla bilder, utan att driva någon tes, systematisera eller tolka. Vi vill att betraktaren själv ska fundera och formulera frågor och slutsatser i sitt personliga möte med barnens bilder, berättar Karin Isaksson, arkivarie på Svenskt barnbildarkiv.

Boken är uppdelad i två delar, med en bildkatalog och ett tillhörande textkompendium. I kompendiet medverkar Aase Berg, Sven-Olov Wallenstein, Kaly Halkawt och Jon Aagaard Gao med reflektioner kring uppväxt, fostran och hur vi blir dem vi blir.

Så här kan du köpa boken

Boken finns till försäljning i museibutiken på Eskilstuna konstmuseum.

Vill du ha en bok skickad till dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.
Pris: 100 kronor + 100 kronor i frakt och expeditionsavgift.

Svenskt barnbildarkiv

Telefon:

Öppettider

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00, kl. 13.00-16.00

Uppdaterad: 15 maj 2024