Hos oss finns cirka 700 000 teckningar, målningar, applikationer, fotografier och filmer som barn från hela Sverige gjort. De äldsta bilderna gjordes i slutet av 1700-talet. Vi finns på Eskilstuna konstmuseum, i Munktellstaden.

Den 24 februari 2022 invaderades Ukraina av Ryssland, en händelse som skakat om freden i Europa och som inte undgår någon.

Svenskt barnbildarkivs uppdrag är att se till att även barnens perspektiv inkluderas i vår gemensamma historia. Därför startar vi nu en insamling för att fånga barns bilder om det som sker i världen just nu.

Läs mer om insamlingen av barns tankar om kriget i Ukraina

Covid 19 har pågått i flera år och vi har fått ändra hur vi lever och vad vi gör allt eftersom restriktioner ändras. Låt barnen genom bilder berätta vad de vet eller tänker om det som händer nu. Inte minst, vad händer när restriktionerna tas bort? Låt framtiden få veta hur barn tänker om Coronaviruset.

Läs mer om insamlingen av barns tankar om Coronaviruset

Under hösten 2022 sker en insamling om vad barn tänker om skogen. Vi har blivit kontaktade av skogsforskaren Ola Engelmark som behöver hjälp att fånga barns tankar om skogen i en kommande bok. Vi gör därför en efterlysning av elever i mellanstadiet som vill delta med sina bildberättelser om vad skogen betyder för dem idag och hur de ser på framtidens skog.

Läs mer om insamlingen om skogen.

Svenskt barnbildarkiv ingår i ett av projekten som antagits till forsknings­programmet DIGARV. Professor Anna Sparrman vid Linköpings universitet ska under tre år leda projektet Barns kulturarv – arkivets visuella röster. Nu söker man deltagare till en forskningsstudie som ingår i projektet.

Är du elev, förälder eller pedagog? Vill du visa och berätta om bildskapande? Projektet söker deltagare till en forskningsstudie där utgångspunkten är FN:s Barnkonvention och det faktum att barn inte alltid själva kan driva sin rätt till yttrandefrihet och att få sin kultur tagen på allvar. Till studien sökes barn och ungdomar via skolor, förskolor, fritidshem, bildlärare, föräldrar.

Här kan du läsa mer om forskningsstudien och anmäla ditt intresse att delta i den

Varje tisdag under våren släpper Svenskt barnbildarkiv en kort film på YouTube. Arkivet har utgått från barns bilder i samlingen Sagor och sägner i min hembygd, 1979. Vi har valt bilder som beskriver en saga/sägen från olika platser i Sörmland. I varje film besöker vi platsen barnet beskrivit och berättar om den saga/sägen som beskrivits för platsen.

Film: Sjörået i Harpsund

Film: Trollet som byggde Jäders kyrka

Film: Borgmästaren på torgbron i Trosa

Film: Ingvarsstenen i Mariefred

Svenskt barnbildarkiv

Telefon:

Öppettider

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00, kl. 13.00-16.00

Uppdaterad: 13 september 2022