Arkiv, förteckningar och kommunal förvaltning på Stadsarkivet

Eskilstuna stadsarkiv är ett kommunalt arkiv och ansvarar i första hand för att ta hand om de historiska arkiven från Eskilstuna kommun med föregångare (kommuner infördes i Sverige år 1863).

Sammanlagt finns 850 kommunala arkiv i Stadsarkivet. Vid sidan om dem förvarar vi även en hel del information från föreningar, enskilda personer och släkter.

Allt som allt bevarar Stadsarkivet mer än 4 000 hyllmeter offentliga dokument - en outsinlig källa till Eskilstunas lokalhistoria, och kulturhistoria i allmänhet. Här kan du hitta det mesta.

Kommuner i Eskilstuna 1863- (pdf) Pdf, 200 kB.

Här kan du läsa om alla olika kommuner som funnits i Eskilstunaområdet. För varje kommun finns en kortfattad historik och befolkningsstatistik.

Nämnder, styrelser och andra kommunala förvaltningar (pdf) Pdf, 330 kB.

Här kan du läsa om vad de olika nämnderna, styrelserna och andra förvaltningar inom de olika kommunerna har ägnat sig åt, om vilken lagstiftning som styrt dem, deras föregångare och efterföljare, angränsande arkiv, samt vilka arkiv som Eskilstuna stadsarkiv förvarar från alla dessa organisationer.

Kommunala arkivbildare (pdf) Pdf, 121 kB.

Arkivbildare från städer och kommuner inom nuvarande Eskilstuna kommun.

Eskilstuna stadsarkiv

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna

Öppettider

Telefontid (016-710 10 34):
Måndag, tisdag, fredag kl. 10.00-12.00
Onsdag-torsdag kl. 13.00-15.00
Mötestid bokas i förväg genom att ringa under telefontiden.

Uppdaterad: 9 juni 2022