Lämna in arkiv

Överlämnande till arkiv ger underlag för framtida forskning. Handlingarna skyddas mot skada, fukt och brand. Risken att handlingarna skingras eller kommer bort försvinner.

Handlingar från föreningar, kommunen, privatpersoner och företag kan ge en spännande inblick i hur livet var förr. De ger dessutom ledtrådar till hur och varför det har blivit som det är idag.

För att ge framtida besökare och forskare en så tydlig och sanningsenlig bild som möjligt av dagens Eskilstuna, vill vi gärna att aktuella arkiv i Eskilstuna levereras in.

Information av betydelse för historien kan enkelt överlämnas, antingen till Stadsarkivet eller till våra samarbetspartners. Vi som bevarar material från Eskilstuna tänker på eskilstunabornas intresse för historia, både idag och imorgon.

Lämna person- och släktarkiv

Arkiv från personer eller släkter tas emot när de berättar om en plats, organisation eller företeelse inom nuvarande Eskilstuna kommuns gränser. Det som avgör är att innehållet bedöms ha ett framtida forskningsvärde. Kontakta alltid Stadsarkivet före leverans.

Lämna föreningsarkiv

Din förenings handlingar är en nyckel till historien. Föreningars handlingar är en länk i samhällets utveckling. Därför bör du bevara din förenings historia i hela dess form. Som medlem i en förening har du även nytta av att allt historiskt material finns samlat. I Stadsarkivet finns det tillgängligt på ett enda ställe och sprids inte iväg åt olika håll. Det är en fördel om det är lätt att hitta i och lätt att komma åt för var och en. Det blir skyddat på lång sikt mot brand, fukt och annan skada. Föreningsarkiv från Eskilstuna bevaras av Stadsarkivet. Vi ser till att materialet hålls öppet och svarar på frågor om det.

Vill ni leverera er förenings arkiv eller få hjälp med era arkivfrågor kontakta först Arkiv Sörmland. Förutom att de tar emot leveranser ordnar de kurser i arkivvård och kan ge råd och stöd i arkivfrågor. Efter mottagandet hos Arkiv Sörmland ordnas informationen, och överförs därefter in till Stadsarkivet för bevarande på lång sikt.

Lämna företagsarkiv

Vill du lämna in handlingar från företag, gårdar och ekonomiska föreningar ska du alltid vända dig till Arkiv Sörmland. De verkar för att arkivmaterial från länets näringsliv bevaras och görs tillgängligt för forskare och andra intresserade. I Arkiv Sörmlands depå i Eskilstuna förvaras alla slags handlingar från näringslivet: företag, press, gårdar och fastigheter samt vissa ekonomiska föreningar.

Mer information om hur leveranser går till finns på

Arkiv Sörmlands webbplats

Eskilstuna stadsarkiv

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna

Öppettider

Telefontid (016-710 10 34):
Måndag, tisdag, fredag kl. 10.00-12.00
Onsdag-torsdag kl. 13.00-15.00
Mötestid bokas i förväg genom att ringa under telefontiden.

Uppdaterad: 28 september 2021