Eskilstuna kommuns musikarkiv

Eskilstuna kommuns musikarkiv samlar sedan år 2000 in musikmaterial med Eskilstunaanknytning, främst inspelningar i olika format, men även annat som kan vara av intresse. Arkivets cirka 1 000 fonogram omfattar inspelningar från 1923 fram till 2016. Samlingen förvaras i Eskilstuna stadsarkiv.

Med Eskilstunaanknytning menas att musikern/musikgruppen ska ha levt och verkat i Eskilstuna under en tid av sin karriär. Främst har lokalt producerat material samlats in, men även utflyttade Eskilstunabors verk har varit av intresse.

Det arkiverade materialet är tänkt att ligga till grund för framtida utställningar och forskning kring kommunens musikliv.

Fonogrammaterialet kan beställas fram och studeras i Eskilskällans forskarrum på Eskilstuna stadsbibliotek. Avspelningsapparatur för CD och DVD finns, däremot fordras specialöverenskommelse för avspelning av övriga medietyper.

Fonogram och noter är sökbara i musikarkivets katalog.

Eskilstuna kommuns musikarkiv

Uppdaterad: 28 september 2021