Arkiv Sörmland

Arkiv Sörmland en sammanslagning av Föreningsarkivet i Sörmland och Företagens arkiv i Sörmland.

Arkiv Sörmland arbetar med att vårda, bevara och tillgängliggöra handlingar från den enskilda sektorn i länet, dvs handlingar från ideella och ekonomiska föreningar, företag, gårdar och fastigheter, byar, press, stiftelser och fonder samt privatpersoner.

I Arkiv Sörmlands depå i Eskilstuna förvaras handlingar från näringslivet: företag, press, gårdar och fastigheter samt vissa ekonomiska föreningar. Genom ett avtal med länets kommuner kan ideella föreningar lämna in sina handlingar till oss för ordnande och förtecknande, varpå förvaring sker vid närmsta kommunarkiv.

Arkiv Sörmland ingår i Forskningsrådet för enskilda arkiv. Rådet arbetar för att stärka kontakterna och samarbetet mellan högskola/universitet och de enskilda arkivinstitutionerna. Målsättningen är att väcka ett bredare intresse för forskning i enskilda arkiv. I rådet ingår även Arkiv Västmanland, ArkivCentrum Örebro län, Mälardalens universitet, Södertörns högskola och Örebro universitet.

Arkiv Sörmland är institutionsmedlem i Folkrörelsernas Arkivförbund, Föreningen Bergslagsarkiv samt Näringslivsarkivens förening.

Arkiv Sörmland

Telefon:

Uppdaterad: 17 februari 2022