Affischering på offentlig plats

Information om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Eskilstuna kommun och affischpelare där du kan sätta upp anslag utan tillstånd.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Eskilstuna kommun

Du får inte sätta upp affischer, banderoller, annonser eller liknande anslag på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats, utan tillstånd av polisen.

I den digitala kartan visas de platser där det är tillåtet att affischera vid tillfälliga arrangemang. Du behöver tillstånd från polisen även om platsen tillåter tillfällig affischering. I kartan finns också affischpelarnas placering. Där krävs inte tillstånd.

Affischpelare där du kan sätta upp anslag utan tillstånd

I Eskilstuna finns affischpelare som anslagstavlor för föreningar och allmänheten. Det krävs inget tillstånd för att sätta upp anslag på affischpelarna. De rensas på måndagar ojämna veckor.

  • Järnvägsplan
  • Gymnastikgatan/Smedjegatan
  • Rådhustorget
  • Hamngatan/Tullgatan
  • Biblioteksplan
  • Kungsgatan/Careliigatan
  • Östra Torget, Torshälla

Laglig affischering där tillstånd behövs

Om du behöver affischera på annan plats än affischpelarna måste du söka tillstånd hos polisen.

Uppdaterad: 16 oktober 2021