MENY
Eskilstuna kommun

Verksamhetsidé

Trygga Eskilstuna består idag av en rad representanter för kommun, föreningar, näringsliv och andra intressen, som samordnar sina insatser för en tryggare stad.

Vision

Eskilstuna ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

Övergripande mål

Det övergripande målet för Trygga Eskilstuna är att långsiktigt genom en fördjupad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten för Eskilstunas invånare och dess besökare.

Ordförande och samordnare

Trygga Eskilstuna leds av kommunalråd Annelie Klavins Nyström. I Trygga Eskilstuna ingår även Eva Carlsson, brotts- och drogförebyggande samordnare

Rådet

Förutom den politiska styrgruppen, tjänstemannastyrgruppen och ledningsgruppen så bjuds det in till trygghetsråd en-två gånger/år. Träffarna ska ge förutsättningar för aktörerna att diskutera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Eskilstuna. Vid vissa tillfällen kan föreläsare bjudas in för ett specifikt tema. Trygghetsrådet ska vara brett  och representanter från olika delar av samhällsfunktionerna i Eskilstuna kommun bjuds in. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadshuset i Eskilstuna
Öppettider

Måndag-fredag 8:00-17:00

Besöksadress

Fristadstorget

Postadress

631 86 Eskilstuna

Eva Carlsson
Samordnare/Utvecklare brotts- och drogförebyggande arbetet
Annelie Klavins Nyström
Ordförande Trygga Eskilstunas politiska styrgrupp