MENY
Eskilstuna kommun

Trygga Eskilstunas organisation

Politiska styrgruppen

Annelie Klavins Nyström - Ordförande

Marie Svensson

Göran Gredfors

Mona Kanaan

Magnus Arreflod


Trygga Eskilstunas styrgrupp

Annelie Klavins Nyström - Ordförande

Christer Sjökvist, polisområdeschef, polismyndigheten - vice ordförande

Eva Königsson, förvaltningschef, Kultur och fritidsförvaltningen

Åsa Lundkvist, förvaltningschef, Barn och utbildningsförvaltningen

Ingrid Sköldmo, fövaltningschef, Torshälla stads förvaltning

Eva Carlsson, utvecklare/samordnare Kommunledningskontoret

Styrgruppen träffas 3 ggr/år och vid behov.

Trygga Eskilstunas ledningsgrupp för utveckling och samverkan

Eva Carlsson, brotts- och drogförebyggande samordnare/utvecklare Ordförande (tv)

Thomas Bergqvist, kommunpolisgruppchef, polismyndigheten vice ordförande

Lena Sjöberg Rehnholm, enhetschef ung fritid

Linda Nilsson, Verksamhetschef - Drift Stadsmiljöer, stadsbyggnadsförvaltningen

Karin Holmberg Lundin, skolchef gymnasiet, barn och utbildning

Johan Lindeberg, bitr skolchef grundskolan, barn och utbildning

Kerstin Eriksson, områdeschef, Individ och familj, Socialförvaltningen

Rina Ordh Lundh, orsutvecklare, Torshälla stads förvaltning

Tomas Lindblom, säkerhetschef, kommunfastigheter

Eva Carlsson, utvecklare/samordnare, kommunledningskontoret

Ledningsgruppen träffas 4-6 ggr/år och hit kan andra bjudas in beroende på vad som ska diskuteras.


Trygghetsrådet

Trygghetsrådet består av både politiska styrgruppen, styrgruppen och ledningsgruppen. Dessutom bjuds externa organisationer, föreningar och myndigheter, som berörs av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet in till rådet, som träffas 2 ggr/år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eva Carlsson
Samordnare/Utvecklare brotts- och drogförebyggande arbetet
Annelie Klavins Nyström
Ordförande Trygga Eskilstunas politiska styrgrupp