MENY
Eskilstuna kommun

Så jobbar Eskilstuna för trygghet

Exempelbild

Annelie Klavins Nyström (M), ordförande för Trygga Eskilstunas politiska styrgrupp hälsade välkommen till trygghetsrådet den 5 december 2016.

I Eskilstuna bedrivs ett omfattande arbete för att motverka brott och skapa trygghet. Ett arbete som bär frukt, men måste fortsätta.

Måndag den 5 december 2016 genomfördes ett trygghetsråd i Fors församlingshem i Eskilstuna. Ett arrangemang som tydliggör alla samhällskrafters olika insatser för trygghet och brottsförebyggande arbete och skapar en plattform för samverkan.

På plats fanns representanter från flera olika kommunala verksamheter, polisen, föreningslivet, fastighetsägare, försäkringsbolag samt kvinno-, tjej- och brottsofferjour.

Annelie Klavins Nyström, ordförande för Trygga Eskilstunas politiska styrgrupp hälsade välkomna och lämnade över till Eva Carlsson, brotts- och drogförebyggande samordnare:
– Trygghetsråd hålls två gånger per år. Här kan vi förmedla vad vi gör och vad vi kan bidra med, säger hon.

Utvecklingsdirektör Marita Skog berättade att politikerna avsatt mer pengar för att öka trygghetsarbetet från kommunens sida.
– Vi stärker upp tryggheten, säger hon.

Eva Carlsson fortsatte med att beskriva Trygga Eskilstunas roll som samordnare av olika trygghetsinsatser i Eskilstuna samt ansvarigt för arbetet mot dopning och narkotika liksom nätverket mot sexuella trakasserier.

Webbenkät om skolan

Hon presenterade också en i nuläget ofullständig webbenkät som handlar om hur elever upplever tryggheten i skolan. Så här långt visar enkäten att en stor majoritet av eleverna trivs i Eskilstunas skolor, men att det finns flera utmaningar vad gäller brottslighet och otrygghet.
– Det finns att göra, konstaterar Eva Carlsson.

Polisen i Sörmland representerades av polisområdeschef Christer Sjöqvist, kommunpolis Thomas Bergqvist samt Per Bergström från områdespolisen. De berättade om sina aktiviteter i de prioriterade områdena Lagersberg, Fröslunda, Skiftinge och Årby. De berättade även om samverkansöverenskommelsen med Eskilstuna kommun och det medföljande medborgarlöftet om att arbeta speciellt mot Lagersberg.
– Kanske kan nästa års medborgarlöfte riktas mot Fröslunda, säger Thomas Bergqvist.

Sommartorg och fältande socialsekreterare

Eskilstuna kommuns nya trygghetskoordinatör, Malin Sturk, berättade om samverkan i Eskilstunas bostadsområden och Lena Sjöberg Rehnholm, avdelningschef för Ung fritid, talade om trygghetsvandringar för unga, sommartorg och det mobila team som arbetat intensivt i bostadsområdena.
– Vi nådde väldigt många yngre och äldre i somras, säger hon.

Kerstin Eriksson, områdeschef inom socialförvaltningen, berättade om Eskilstunas grupp med fältarbetande socialsekreterare.
– De har en inriktning mot högstadiet och förhoppningen är att kapa svansen på kriminella gäng, säger hon.

Tryggheten i skolan

Arbetet för en tryggare skola bedrivs så klart även från barn- och utbildningsförvaltningens håll. Förvaltningschef Åsa Lundqvist samt Karin Holmberg Lundin, chef för gymnasieskolan i Eskilstuna, underströk bland annat vikten av den tidigare nämnda elevenkäten. De båda uttryckte oro för vad som framkommit och att arbete måste läggas ned för att komma till rätta med problematiken.
– Helt oacceptabelt, säger Karin Holmberg Lundin.

Många aktörer för tryggheten

Även stadsbyggnadsförvaltningens gatuavdelning är inblandad i trygghetsarbetet och verksamhetschefen Linda Nilsson berättade om allt från ny belysning till trafikdämpande åtgärder.

Under kvällen uppmärksammades många fler aktörers arbete för ett tryggare Eskilstuna. Deras insatser har stor betydelse och leder till framgångar på flera olika plan. Trots det måste arbetet fortsätt. Efter diskussion och grupparbete stod det klart att utökad samverkan mellan de olika parterna är absolut nödvändigt för att göra Eskilstuna till en ännu tryggare plats att bo, verka  och vistas i.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadshuset i Eskilstuna
Öppettider

Måndag-fredag 8:00-17:00

Besöksadress

Fristadstorget

Postadress

631 86 Eskilstuna