MENY
Eskilstuna kommun

Arkeologi, konst, trygghet och samverkan

Arkeologen Andreas Forsgren, konstnären Ulrika Jansson och kommunpolis Thomas Bergqvist fanns på plats under stormötet i Skiftinge.

Under ett stormöte i Skiftinge fick samverkan, lokalhistoria och konst stå i centrum.

Att känna till sin stadsdel och människorna som bor där skapar trygghet. Det visar polisens senaste medborgarundersökning. Och att lära sig om platsens historia och få vara med om att utforma det offentliga rummet kan knappast försämra den känslan.

Under onsdagskvällen 28 september var det just de ämnena som stod på dagordningen när Skiftingenätverket bjöd in till stormöte på Palatzet i stadsdelens centrum. Ett möte som lockade en hel del boende till mötesplatsen.

Kvällen inleddes med att Andreas Forsgren, arkeolog från stiftelsen Kulturmiljövård, berättade om den utgrävning som för några år sedan genomfördes i området bakom Rondellen i Skiftinge.
– Det har varit en aktiv bosättning på platsen från vikingatiden och fram till 1960-talet. Möjligtvis med undantag för ett avbrott under medeltiden, säger han.

Skiftinge var ett aktivt område redan under järnåldern och den senare delen av perioden som kallas Vikingatiden. Runt 130 olika gravar har hittats på utgrävningsplatsen. Ett ganska stort antal, enligt Andreas Forsgren.

Äganderätt till marken

Dessutom har byggnader i form av både bonings- och exempelvis hantverkshus hittats. – På den tiden låg gravarna nära gården man bodde på. Det var ett sätt att visa att man hade äganderätt till marken, säger Andreas Forsgren.

Kunde familjen visa att släkten bott på platsen under flera generationer, hade ingen rätt att ta gården ifrån dem – och gravarna var helt enkelt ett sätt att bevisa detta.

Utöver gravar och byggnader har allt från smycken och spelpjäser till offrade djur och vapen hittats. Bland annat ett mycket välbevarat svärd från den senare delen av Vikingatiden.
– Troligvis efter kristendomens intåg eftersom graven den hittades i var obränd, säger Anders Forsgren.

Tidigare brändes de dödas kroppar på bål eller i en båt som dragits upp på land. Gravplatsen täcktes sedan av jord och sten. Men efter att kristendomen gjort sitt intåg ändrades den sedvänjan och de dödas kroppar brändes inte.

Symboler i Skiftinge

Efter den lokalhistoriska föreläsningen intogs scenen i Palatzet av Ulrika Jansson, konstnär med uppgift att smycka det offentliga rummet i Skiftinge.

Hon berättade om ett nytt projekt som går ut på att försköna och göra stadsdelen mer spännande.
– Jag har arbetat utifrån frågan vad de som bor här önskar att se, säger hon.

Tillsammans med barn och ungdomar samt en konstgrupp i Skiftinge har Ulrika Jansson arbetat fram ett konstnärligt koncept för stadsdelen. Ett långsträckt konstverk som ska locka besökare att vandra hela vägen från E 20 till Årby naturreservat – via Skiftinge centrum.
– Jag har samlat på symboler som de boende tycker utmärker Skiftinge, säger hon.

Symbolerna ska sättas upp i lyktstolpar så en slinga bildas. I Skiftinge centrum ska sedan alla symboler sammanställas i större konstverk i form av bilder på några av huskropparna.

Men inte nog med det. Från den utgrävningsplats som Andreas Forsgren tidigare berättade om, vill Ulrika Jansson forsla större stenblock till centrumområdet. Stenare vill hon sedan förvandla till en sittgrupp runt vilken boende i området kan samlas.

På det här sättet möts Skiftinges nutid och dåtid och en tryggare stadsdel växer fram.

De flesta trygga i Skiftinge

Och apropå trygghet. Kommunpolis Thomas Bergqvist fanns även på plats under stormötet. Hans uppgift var att berätta om den medborgarundersökning som nyligen genomförts och som visar att de allra flesta boende i Skiftinge känner sig trygga i sitt område.
– Bara 30 procent av de svarande i undersökningen känner sig otrygga, säger Thomas Bergqvist.

Den gemensamma nämnaren är att de svarande ”känner folk i sitt närområde”. Samverkan, kamratskap och att de boende känner till sitt område skapar en positiv känsla som alltså återspeglas i undersökningen. Det finns dock en sak de boende inte är nöjda med. – Dålig belysning, säger Thomas Bergqvist.

Precis som i flera andra stadsdelar vill Skiftingeborna också att polisen ska arbeta intensivare mot narkotiska och vara mer synlig.

Det här var också frågor som kom på tal under slutet av stormötet, då besökarna fick tillfälle att prata om sitt område. Andra saker som nämndes var nedskräpning och bilister som kör för fort.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadshuset i Eskilstuna
Öppettider

Måndag-fredag 8:00-17:00

Besöksadress

Fristadstorget

Postadress

631 86 Eskilstuna