Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

”Trygghet är något individuellt”

Exempelbild

– Trygghet är något vi måste öva på. Det säger kommunpolis Thomas Bergqvist under ett trygghetsråd den 30 maj 2016.

Runt 50 personer samlades till trygghetsråd i Fullmäktigesalen i stadshuset. På agendan stod en genomgång av samverkansavtalet mellan Eskilstuna kommun och polisen, nulägesrapport samt en längre diskussion om trygghet, trygghetsskapande åtgärder samt brottsförebyggande arbete.

För arrangemanget, som arrangeras ett par gånger per år, stod det lokala brottsförebyggande rådet Trygga Eskilstuna. Deltagarna i rådet kom från en uppsjö kommunala verksamheter, föreningar, polisen och det politiska styret i Eskilstuna.

Kvällen inleddes med att Annelie Klavins Nyström, ordförande för Trygga Eskilstunas politiska styrgrupp, hälsade välkommen. Därefter tog Eva Carlsson, brotts- och drogförebyggande samordnare på Eskilstuna kommun vid för att berätta om Trygga Eskilstuna verksamhet.

Viktigt med snabba beslut

Hon berättade om samarbetet med polisen och att fokus just nu ligger på tre prioriterade områden i Eskilstuna, Fröslunda, Brunnsbacken och Lagersberg.
– Målet är att minska ungdomsbrottslighet och kriminalitet samt etablera kommunikation, säger Eva Carlsson.

Enligt henne är det viktigt att få snabba beslut kring individer som befinner sig i kriminella kretsar och för att lyckas måste olika aktörer göra sitt och samarbeta. Dessutom måste miljöer ses över, kunskap höjas och kommunikationen intensifieras.

Bra plats att leva på

Det trygghetsskapande arbetet i Eskilstuna har som mål att nå ett så kallat normalvärde i stadens alla områden. Faktum är att Eskilstuna är en bra plats att leva på enligt de trygghetsundersökningar som genomförts. Men i vissa områden är otryggheten högre än i andra.
– Saker som händer i närtid, speglas i undersökningen, säger Thomas Bergqvist.

Det kan handla om allt från om någon utsatts för brott i ett område till en ohållbar trafiksituation.
Därför är det viktigt med insatser som trygghetsvandringar, nattvandringar, insatser mot trafiksituationen, aktiva fastighetsägare och kommunikativa insatser.

Eva Carlsson berättade också kort om insatser som genomförs utanför Trygga Eskilstuna. Bland annat arbetet mot våldsbejakande extremism och våld i nära relationer.

Något individuellt

Efter Eva Carlssons inledning höll Thomas Bergqvist en föreläsning om trygghet.
– Trygghet är något individuellt, säger han.

Enligt honom är alltså trygghet något som olika personer har olika uppfattningar om. Mentala, sociala och situationella faktorer skapar förutsättningar för trygghet, säger han och understryker att hur vi kommunicerar kring ett område påverkar upplevelsen av trygghet.
– Mediabilden påverkar ofta känslan av otrygghet, säger han.

Därför menar han att det är viktigt att skapa en motvikt till mediarapporteringen genom att bland annat lyfta upp det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som bedrivs, eller helt enkelt prata gott om det egna bostadsområdet.
– Det gäller att kunna dra rimliga slutsatser av informationsflödet, säger han.

Thomas Bergqvist säger att trygghet är något vi måste träna på. Lär vi oss inte att hantera otrygga situationer är det också svårt att göra något för att höja tryggheten.
– Våga följa med ut på en nattvandring. Testa åtminstone. Och är det inget för dig, så har du åtminstone provat på, säger han.

Broken windows

Vad gäller brott och brottsförebyggande åtgärder, säger Thomas Bergqvist att en brottsling inte är något en person är. Det handlar om vad personen gör och om det går i emot vad som står i lagen.

Han presenterade också olika teorier om brott och brottslighet, bland annat den så kallade Broken windows-teorin.
– Låter vi klotter vara kvar, så kommer det snart finnas mer klotter på platsen. Finns det en krossad ruta på ett hus, så har snart fler rutor krossats eftersom gärningsmännen tänker att "de bryr sig i alla fall inte om den här byggnaden".

Det är därför viktigt att snabbt ta bort klotter eller brinnande bilar och på så sätt understryka att någon bryr sig om hur det ser ut i ett område.

Mycket aktiviteter på mycket lokal nivå

Enligt Thomas Bergqvist är det också viktigt att försöka skapa vardagsrum i det offentliga. Trevliga platser, som exempelvis nya Fristadstorget.
– Platser som man inte vill sabba, säger Thomas Bergqvist.

För att klara av trygghets- och brottsförebyggande arbetet måste samhällets olika aktörer hjälpas åt.
– Det bästa är mycket aktiviteter på mycket lokal nivå, säger Thomas Bergqvist.

Efter föreläsningen var det dags för deltagarna att diskutera vad som är viktigt att göra just nu för att öka tryggheten i Eskilstuna.

Flera deltagare pratade om vikten av samarbete. Men det framfördes också tankar kring delaktighet, kvinnofrid, nolltolerans mot stenkastning, fler socialarbetare i skolan och integration.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadshuset i Eskilstuna
Öppettider

Måndag-fredag 8:00-17:00

Besöksadress

Fristadstorget

Postadress

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna