MENY
Eskilstuna kommun

En dag om att hantera konflikter

– När det gäller konflikter och hantering av konflikter, så måste man träna.
Det säger kommunpolis Thomas Bergqvist som höll i en utbildning kring ämnet konfliktantering i mitten av maj 2016.

Närmare 60 personer från olika bostadsbolag, LSS-boenden, Ung fritid och mötesplatser i Eskilstuna, samlades i Fullmäktigesalen i stadshuset den 18 maj. Orsaken: en konfliktutbildning arrangerad inom ramen för Trygga Eskilstuna men ledd av kommunpolis Thomas Bergqvist.

Verktyg för att hantera konflikter

Det finns ett behov av att kunna definiera och hantera konflikter vilka kan uppstå på olika sätt i ett bostadsområde. Hyresgäster kan börja bråka med varandra eller med medarbetare från ett bostadsbolag. Konfliker kan också uppstå mellan besökare och boende i ett specifikt område eller mellan en brukare och personal på ett kommunalt boende.

Utbildningsdagen var ämnad att förse deltagarna med de verktyg som kan behövas för att hantera konflikter.

Dagen var uppdelad i fem huvudpunkter och inleddes med en bakgrund om situationen i Eskilstuna.
– Det är rätt rörigt i Eskilstuna idag, konstaterade Thomas Bergqvist och fortsatte att berätta om de områden i Eskilstuna som är prioriterade. Det vill säga Fröslunda, Lagersberg och Skiftinge.

"Hävdar sig för att bli omtalad"

Han berättade bland annat om Lagersberg som ligger som något av en satellit i utkanten av Eskilstuna. Något som även får de boende i området att känna sig utanför.
– De behöver känna sig inkluderade, säger Thomas Bergqvist och berättar att känslan av utanförskap och trångboddhet gör att många unga gör bostadsområdets utemiljö till sitt vardagsrum där de samlas för att söka gemenskap och bekräftelse.

Det är just sökandet av bekräftelse som ofta gör att unga hamnar i konfliker med andra människor och polisen. De vill helt enkelt göra något för att synas.
– Man hävdar sig för att bli omtalad. Ibland beter man sig även illa för att bli omtalad, säger Thomas Bergqvist.

Nödvärn

Efter den inledningen fick utbildningsdeltagarna sätta sig in i hur de skulle reagera om de hamnade i en konfliktsituation där ”smockan hänger i luften”. Det mynnade i sin tur ut i en diskussion om vad en person i en sådan situation vill göra och verkligen kan göra. I slutänden finns i stort sett ett par, tre saker att göra: skrika till, försöka fly och freda sig själv genom nödvärn.
– Du får faktiskt bruka våld som står i proportion till det våld du själv förväntar att du ska utsättas för, säger Thomas Bergqvist.

Men innan en person verkligen hamnar i en sådan här situation gäller det att kunna förebygga och hantera konfliker.

Kommunikation

Här spelar det språk som används stor roll liksom förmågan att visa intresse och lyssna på den en annan part. Därför lades stort fokus på kommunikation under utbildningen.
– Det finns en mycket bra mening: ”Berätta mer”, säger Thomas Bergqvist.

Meningen ger bekräftelse och visar på intresse och viljan att lyssna.

Även ett öppet kroppsspråk och ögonkontakt är viktiga ingredienser för att förebygga en konflikt.

Sex beteendestrategier

Under utbildningen fick deltagarna genomföra mindre rollspel för att öva på olika former av kommunikation och Thomas Bergqvist avslutade med att berätta om olika typer av konflikter och dela med sig av sex beteendestrategier som är bra att följa i konfliktsituationer:

  • Ställ frågor för att flytta fokus och kontrollera en potentiellt hotfull situation.
  • Håll med och bekräfta en motpart. Så kallade stödjande taktiker.
  • Undvik att förkasta.
  • Undvik att använda hot.
  • Använd fysiska tekniker som sista utväg (exempelvis polis som brukar våld).
  • Undvik tekniker som kan leda till verbala kränkningar.

– Att ställa frågor och ge stöd förvärrar inte en konflikt. Det leder framåt, säger Thomas Bergqvist.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadshuset i Eskilstuna
Öppettider

Måndag-fredag 8:00-17:00

Besöksadress

Fristadstorget

Postadress

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna