MENY
Eskilstuna kommun

Drogförebyggande arbete

Det drogförebyggande arbete ingår till stor del i det brottsförebyggande arbetet och det lokala brottsförebyggande rådet, Trygga Eskilstuna.

En ny handlingsplan mot Alkohol Narkotika Dopning och Tobak (ANDT) ska tas fram under 2016 och gälla mellan 2017 och 2020. Tills vidare gäller handlingsplan mot ANDT 2013-2015.

ANDT-arbetet i skolan och på Ung fritid

Utifrån en utbildning 2014 där representanter från skolan och Ung fritid deltog, arbetar man för att utveckla ANDT-undervisningen i olika årskurser. Utbildningen gav också information kring myter om cannabis och hur man som personal på bästa sätt kan bemöta ungas liberala syn på narkotika.

Det finns en handlingsplan både inom grundskolan och gymnasiet kring ANDT där ett förebyggande perspektiv finns med men också hur man ska/kan agera vid misstankar kring elever som använder/missbrukar droger.

Mer information

Om ANDT-arbetet.

Här får du råd och stöd.

Riskbruk - en sida med information om riskerna med alkohol.

Stoppa langningen - information om langning till ungdomar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadshuset i Eskilstuna
Öppettider

Måndag - fredag 8:00-17:00

Besöksadress

Fristadstorget

Postadress

631 86 Eskilstuna

Eva Carlsson
Samordnare/Utvecklare brotts- och drogförebyggande arbetet
Annelie Klavins Nyström
Ordförande Trygga Eskilstunas politiska styrgrupp