MENY
Eskilstuna kommun

Säker­hets­organi­sation

Syftet med säkerhets­organisationen är att den ska vara ett forum för utveckling och samverkan av säkerhetsarbetet i kommunen. Den ska bedrivas under normala förhållanden, men inte under extraordinära händelser eller höjd beredskap då en särskild organisation införs.

Så här ser säkerhetsorganisationen ut.

Kommunstyrelse

På politisk nivå leds säkerhetsverksamheten av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i uppdrag av kommunfullmäktiges att revidera delplan 2 - 5 i säkerhetsplanen under planperioden.

Koncernledningsgruppen

Kommundirektören är ordförande i kommunledningsgruppen, forumet för den övergripande koncernledningen. I denna grupp finns kommunens förvaltningschefer, direktörer och vd:ar för våra kommunal bolag.

Administrataiva chefen lyfter säkerhetsfrågor till koncernledningsgruppen och återför styrningar och direktiv till processledningsgruppen.

Processledningsgrupp säkerhet

Gruppen arbetar med förebyggande systematiskt arbete inom hela kommunkoncernen för att minimera oönskad påverkan på verksamhet, personal och lokaler. Detta för att de kommunla verksamheten ska kunna bedrivas så tryggt, säkert och effektivt som möjligt såväl till vardags som i händelse av krissituation. Gruppen ger stöd, direktiv och råd till kommunkoncernen.

Gruppen består av följande:

  • Säkerhetschef (ordf)
  • Beredskapssamordnare
  • Säkerhetshandläggare från samtliga förvaltningar

Säkerhetshandläggaren informerar på sina respektive förvaltningar samt bolag om råd, frågor, direktiv från säkerhetsnätverket. Frågor, behov och rapportering kan även lämnas till säkerhetsnätverket.

Förvaltningar och bolag - säkerhetsombud

För att arbeta med dessa frågor så har säkerhetshandläggaren till sin hjälp utsedda säkerhetsombud. Säkerhetsombudens arbetsuppgifter består i att följa upp säkerhetsarbetet inom enheten, ge råd och stöd i säkerhetsfrågor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Annica Hagberg
Säkerhetschef