MENY
Eskilstuna kommun

Säkerhetsarbetet

Eskilstuna kommuns säkerhetsarbete innebär att initiera, utveckla och samordna kommunkoncernens systematiska säkerhetsarbete så att en oönskad påverkan på en koncernverksamhet får minimala ekonomiska och psykologiska konsekvenser.
 
Systematiskt säkerhetsarbete inkluderar hela säkerhetskedjan från problemanalys, åtgärdsplanering, genomförande till uppföljning. Arbetet innebär att hela organisationen är delaktig i arbetet. Till stöd för det dagliga arbetet finns utbildning, riktlinjer, anvisningar och checklistor.
 
Vårt arbete karakteriseras av ett koncerngemensamt säkerhetsperspektiv genom ett nära samarbete mellan förvaltningar och helägda bolags olika funktioner

Eskilstuna kommun ska

  • kontinuerligt och pedagogiskt kommunicera hela begreppet säkerhet,
  • identifiera problemområden och medverka till kostnadseffektiva lösningar,
  • genom följsam omvärldsbevakning snabbt anpassa det förebyggande säkerhetsarbetet då hotbilden förändras,
  • medverka till att säkerhetsfrågor utgör ett naturligt och integrerad del av vardagsarbetet, samt
  • stödja kommunledningsgruppen och politiken i styrning av koncernens säkerhetsarbete.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Annica Hagberg
Säkerhetschef