MENY
Eskilstuna kommun

Infor­ma­tions­säker­het

I ett samhälle där allt är beroende av effektiv kommu­nika­tion krävs att det finns för­ut­sätt­ningar för säker infor­ma­tions­delning. Det gäller alla typer av infor­mation, från muntlig kommuni­kation till särskilt känslig infor­mation som patient­journaler och skol­betyg. Grund­läggande är att infor­ma­tionen är till­för­lit­lig och alltid finns till­gäng­lig oavsett stör­ning, samt att bara behö­riga kan ta del av infor­ma­tionen.

Eskilstuna kommun ska:

  • Ha en tydlig inrikt­ning för infor­ma­tions­säkerhet.
  • Diskutera infor­ma­tions­säker­het med personal.
  • Ha system med hög säker­hets­klass.
  • Kontinuer­ligt vara upp­date­rad om nya krav.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Björn Almroth
Krisberedskapssamordnare