MENY
Eskilstuna kommun

Samhällsskydd och beredskap

Vi arbetar med att förebygga samhällsstörningar och vara väl förberedd för att hantera sådana händelser, exempelvis stora bränder, översvämningar och omfattande elavbrott.

I arbetet ingår även planering för hur kommunen ska agera tillsammans med andra samhällsaktörer, för att grundläggande funktioner ska fungera även i skarpt läge. Se mer om hur vi arbetar med krisberedskap i filmerna nedan.

Hitta närmaste skyddsrum

Om du vill veta var ditt närmaste skyddsrum finns, se kartan härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samlad information från svenska myndigheter – krisinformation.se

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns information om hur du kan kontakta myndigheter, kommuner eller andra som har ansvar vid en kris. Du får veta vad som händer och vad du själv kan göra.

Krisled­ning

Eskilstuna kommuns kris­lednings­organi­sation aktiveras i regel ett par gånger per år. Varje förvalt­ning ansvarar för sitt förvalt­nings­område i alla situa­tioner men trygghets- och säker­hets­enheten har en särskild roll i att sam­ordna och bevaka risk­bilder, som till exempel väder­händelser, smitt­samma sjuk­domar, allvarliga hot eller social oro med större påverkan.

Kris­led­nings­orga­nisa­tionen tar vid när hän­del­ser påver­kar delar av kommunens verk­sam­het eller det finns ett stort behov av sam­verkan mellan olika aktörer. En god krisled­nings­förmåga kräver en väl funge­rande omvärlds­analys och larm­mot­tag­ning, att den som ansvarar för en verk­sam­het även gör det under kris och goda möjlig­heter att skapa en samlad bild av situa­tionen.

Krisstöd

Eskilstuna kommun arbetar aktivt för att invånare ska få stöd utifrån psykiskt och socialt omhändertagande vid större kriser (POSOM) genom samordningsinsatser. Det innebär att de drabbade ska få stöd när den ordinarie stödverksamheten inte räcker till. Det kan vara vid en större kris eller olyckshändelse.

Filmer om krisberedskap:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Björn Almroth
Krisberedskapssamordnare