MENY
Eskilstuna kommun

Säkerhetsarbetet

Kommunens säkerhetsarbete innebär att initiera, utveckla och samordna kommunkoncernens systematiska säkerhetsarbete så att en oönskad påverkan på en koncernverksamhet får minimala ekonomiska och psykologiska konsekvenser.
 
Systematiskt säkerhetsarbete inkluderar hela säkerhetskedjan från problemanalys, åtgärdsplanering, genomförande till uppföljning. Arbetet innebär att hela organisationen är delaktig i arbetet. Till stöd för det dagliga arbetet finns utbildning, riktlinjer, anvisningar och checklistor.
 
Vårt arbete karakteriseras av ett koncerngemensamt säkerhetsperspektiv genom ett nära samarbete mellan förvaltningar och helägda bolags olika funktioner

Eskilstuna kommun ska

  • kontinuerligt och pedagogiskt kommunicera hela begreppet säkerhet,
  • identifiera problemområden och medverka till kostnadseffektiva lösningar,
  • genom följsam omvärldsbevakning snabbt anpassa det förebyggande säkerhetsarbetet då hotbilden förändras,
  • medverka till att säkerhetsfrågor utgör ett naturligt och integrerad del av vardagsarbetet, samt
  • stödja kommunledningsgruppen och politiken i styrning av koncernens säkerhetsarbete.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Besök måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00
Dag innan röd dag 07.45-13.00

Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla
Besök måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Dag innan röd dag 08.00-13.00

Telefonin vardagar 07.30-17.00
- dag innan röd dag 07.30-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Annica Strandberg
Säkerhetschef