MENY
Eskilstuna kommun

Krisled­ning

Eskilstuna kommuns kris­lednings­organi­sation aktiveras i regel ett par gånger per år. Varje förvalt­ning ansvarar för sitt förvalt­nings­område i alla situa­tioner men trygghets- och säker­hets­enheten har en särskild roll i att sam­ordna och bevaka risk­bilder, som till exempel väder­händelser, smitt­samma sjuk­domar, allvarliga hot eller social oro med större påverkan.

Kris­led­nings­orga­nisa­tionen tar vid när hän­del­ser påver­kar delar av kommunens verk­sam­het eller det finns ett stort behov av sam­verkan mellan olika aktörer. En god krisled­nings­förmåga kräver en väl funge­rande omvärlds­analys och larm­mot­tag­ning, att den som ansvarar för en verk­sam­het även gör det under kris och goda möjlig­heter att skapa en samlad bild av situa­tionen.

Eskilstuna kommun ska:

  • Ha en tydlig larm­väg och alltid vara nåbar.
  • Ha en tydlig lednings- och stabs­metodik.
  • Se till att informa­tion når ut till invånarna vid kriser.
  • Samarbeta med andra berörda parter.
  • Ta emot hjälp från andra aktörer vid behov.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Annica Hagberg
Säkerhetschef