MENY
Eskilstuna kommun

Lägesrapport om covid-19 (coronavirus)

Eskilstuna kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här har vi samlat information om hur covid-19 påverkar Eskilstuna kommun.

Allmänna råd för att minska smittspridningen

 • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
 • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola
 • Gör inga besök på äldreboenden och sjukhus
 • Håll kontakten med äldre vänner och släktingar, men besök dem inte just nu
 • Res bara om det är nödvändigt
 • Håll avstånd till andra människor både inomhus och utomhus
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop
 • Håll avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Här har vi samlat tips till dig som befinner dig i en riskgrupp eller är äldre.


Så påverkas våra verksamheter

Rutiner och förhållningssätt

Förskola och skola samt Musikskolan

Våra förskolor och grundskolor har öppet som vanligt.

Barn och elever som är sjuka ska vara hemma från förskolan och skolan för att minska smittspridning. Det gäller även vid lättare symtom. Barnet stannar hemma så länge hen har symtom och ytterligare två dagar efter tillfrisknande. Symtom på luftvägsinfektion kan vara snuva eller nästäppa eller ont i halsen.

Det är vårdnadshavarens ansvar att säkerställa att sjuka barn inte går till förskolan eller skolan. Om ett barn insjuknar under dagen är det skolans ansvar att kontakata vårdnadshavare. Barn eller elever som blir sjuka har ingen skyldighet att uppge till förskolan eller skolan vilken sjukdom de har.

Här har vi sammanställt ofta förekommande frågor och svar

Från och med måndag 11 maj återgår musikskolan till vanlig undervisning för de elever som har individuell/enskild undervisning. Läs mer på Eskilstuna musikskolas webbplats

Gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI

Regeringen har rekommenderat att gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI ska besdiva sin verksamhet med distans- och fjärrundervisning. Eskilstuna kommun har beslutat att följa den rekommendationen.

Här har vi sammanställt ofta förekommande frågor och svar

Vård och omsorg

Vi tar inte längre emot besök i våra i vård- och omsorgsboenden (äldreboenden och boenden för personer med demens) och bostäder inom funktionshinderområdet (servicebostäder, gruppbostäder och boenden inom socialpsykiatrin).

Nödvändiga besök ska koordineras med enhetschefen på det aktuella vård- och omsorgsboendet. Många som bor på våra boenden är mer sköra och känsliga för infektioner än andra.

Restauranger, matlag, mötesplatser och dagverksamheter

Vi har stängt våra öppna restauranger som finns på våra boenden för att begränsa smittspridningen. Alla kommunens matlag, samt de matlag som drivs av Attendo, har också stängt tills vidare. De som vanligtvis deltar i matlagen kommer istället att få hemleverans av varma matlådor.

Samtliga mötesplatser för seniorer är stängda. Via Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterfinns det möjligheter att vara på olika aktiviteter hemifrån.

Våra dagverksamheter för personer med demens har stängt tills vidare. Varje enskild brukare får ett eget tryggt och bra alternativ till dagverksamhet.

Rutiner vid konstaterad eller misstänkt smitta

Vi följer och informerar extra om våra hygienrutiner. Grunden för att minimera risken för smittspridning är den basala hygienrutinerna som bland annat innebär god handhygien, arbetskläder och den skyddsutrustning som situationen kräver.

Vid misstanke om att en brukare är smittad:

Ansvarig sjuksköterska kontaktar Region Sörmland som beslutar om provtagning på brukaren. Provtagning genomförs av vård- och omsorgsförvaltningens provtagningsteam på uppdrag av läkare.

Vid konstaterad / stark misstanke om smitta i verksamhet:

Berörda medarbetare får information om detta för att kunna arbeta enligt säkerställda rutiner. Det innebär bland annat att brukaren hålls avskild från andra brukare och att personalen använder den skyddsutrustning som krävs i omvårdnaden.

Vid konstaterad smitta är det också, på grund av patientsekretessen, brukaren själv som kontaktar sina anhöriga. Eskilstuna kommun följer dock givetvis de ordinarie rutiner för hur information till anhöriga hanteras på gruppboenden och vård- och omsorgsboende utifrån hälsotillstånd och samtycke.

Särskilda covid-19 team

Ett särskilt team inom hemtjänsten arbetar enbart hemma hos brukare med förkylningssymtom. Ett annat särskilt team inom hemtjänsten arbetar enbart med brukare som har bekräftad covid-19. Medarbetarna använder skyddsutrustning.

Visir i all nära omvårdnad

Vård- och omsorgsförvaltningen har fattat beslut om att visir ska användas i all nära omvårdnad. Detta gäller inom äldreomsorgen från och med 8 maj och inom funktionshinderområdet från och med 11 maj. Till nära omvårdnad räknas följande:

 • kroppsnära kontakt med brukare
 • moment där det finns risk för att komma i kontakt med kroppsvätskor, exempelvis bäddning och vid tvätt av brukares kläder.

Vill du bidra?

I rådande situation förbrukar kommunens verksamheter stora volymer skyddsutrustning. Vill du också bidra och skänka material? Då är du välkommen att kontakta skyddsmaterial@eskilstuna.se.

Vi är ständigt i behov av munskydd, handsprit och skyddsrockar med eller utan lång ärm.

Andra verksamheter

Kommunfastighet. Kundcenter har stängt för obokade besök. Kundservice erbjuds via Mina sidor, e-post eller telefon. Mer information finns på kfast.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygglovavdelningen Drop in-tider är stängda tills vidare. Kontakt via telefon och mail samt förbokade besök sker som vanligt.

Här hittar du mer informationlänk till annan webbplats.

Kompetensgallerian Öppet digitalt varje vardag 8-17. Ring 016-710 10 30, maila kompetensgallerian@eskilstuna.se eller chatta på Messenger.

Ekonomisk bistånd. Besöksytan på Nygatan 26 är tillfälligt stängd. Ansökan om försörjningsstöd görs genom e-tjänsten som finns på eskilstuna.se. Den som akut behöver komma i kontakt med oss hänvisas till 016-710 20 33.

Biståndskontoret i Fröslunda centrum Receptionen har öppet måndag till fredag 8.00-12.00.​ Telefontid som vanligt måndag till fredag 8.00-16.00. 016-710 21 00.​

Konsumentvägledningen har minimerat antal fysiska besök. Har du frågor kring dina rättigheter som konsument kontakta konsumentvägledarna på telefon 016-710 13 66 måndag och torsdag 9.00–11.00 eller dygnet runt via vår e-tjänst på eskilstuna.se/konsument

Med anledning av coronautbrottet har Konsumentverket också samlat information om vilka rättigheter du har som konsument på hallakonsument.selänk till annan webbplats

Medarbetares återgång till arbete efter sjukdom

Eskilstuna kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten samt smittskyddsläkaren i Region Sörmland ger vad gäller återgång till arbete för medarbetare:

 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk.
 • Vänta minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.
 • Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion.
 • Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om Hur länge ska jag stanna hemma?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning av medarbetare

För att säkra bemanningen inom vård- och omsorgsverksamheterna sker provtagning av medarbetare i brukarnära arbete. Det är medarbetare som är hemma med luftvägssymtom men som bedöms kunna återvända till arbetet vid negativt provsvar. Det gäller i första hand medarbetare som arbetar inom vård- och omsorgsboende, ordinärt boende samt område hälso- och sjukvård. Bedömning av provtagning av medarbetare görs av ansvarig chef.

Än så länge sker provtagning enligt ovan. Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19. I första hand provtagning och diagnostik för personer i sjukvård, äldreomsorg och institutionsboende, i andra hand för sjukvårds- och omsorgspersonal och i ett tredje steg även för personer verksamma inom övriga samhällsviktiga funktioner.


Så informerar vi om smittspridningen

Region Sörmland och Smittskyddsläkarens uppdrag och ansvar

Region Sörmland och Smittskyddsläkaren har uppdraget att förebygga och minska spridningen av Covid-19 i Sörmland. Smittskyddsläkaren leder arbetet och fattar de myndighetsbeslut som krävs. Eskilstuna kommun följer de rekommendationer som Region Sörmland, Smittskyddsläkaren samt övriga myndigheter ger.

Region Sörmland rapporterar följande om konstaterade fall av Covid-19:

 • Hur många som konstaterats med covid-19 och vårdas på sjukhus respektive hur många som får intensivvård inom och utom länet.
 • Hur många med konstaterad covid-19 som vårdats på sjukhus, skrivits ut till hemmet och hur många som avlidit på sjukhus.
 • Totalt antal konstaterade smittade fall per kommun.
 • Antal konstaterade fall per 10 000 invånare samt totalt per kommun i Södermanland.

Region Sörmlands statistik om bekräftade fall per kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittspridning i Eskilstuna kommun

Covid-19 klassas i smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom. Allmänfarlig sjukdom innebär att sjukdomen är långvarig, ger svårt lidande och kan vara livshotande. Sjukdomen kan därför inte jämföras med andra åkommor som smittar, som till exempel huvudlöss och mask som kan förekomma förskola eller skola.

Det råder en allmän smittspridning i hela landet vilket innebär att risken att smittas av covid-19 finns överallt i samhället, även inom Eskilstuna kommun. Vår högsta prioritet är att bidra till minskad smittspridning och samtidigt ha våra verksamheter öppna som vanligt, i så stor utsträckning som möjligt.

All information från Eskilstuna kommun om covid-19 ska vara saklig och säkerställd samt bidra till att skapa lugn och stabilitet för invånare, brukare/kunder och medarbetare.

Smittspridning hos medarbetare inom Eskilstuna kommun

Inom kommunen sammanställs statistik över sjukfrånvaro men orsak till sjukfrånvaro dokumenteras inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Om medarbetare inom kommunen blir smittad gäller sjukskrivning och kontinuerlig kontakt med närmaste chef enligt vanlig rutin vid sjukfrånvaro.

Om smittan har ett misstänkt samband med medarbetarens arbetsuppgifter, och det finns misstanke om att smittan kan bero på brister i arbetsgivarens arbete med att förebygga och hantera smittrisker, ska anmälan till Arbetsmiljöverket upprättas.

Provtagning av medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna

För att säkra bemanningen inom vård- och omsorgsverksamheterna erbjuder Region Sörmland provtagning av medarbetare i brukarnära arbete som är hemma med luftvägssymtom, men som bedöms kunna återvända till arbetet vid negativt provsvar. Det gäller i första hand medarbetare som arbetar inom vård- och omsorgsboende, ordinärt boende samt område hälso- och sjukvård. Bedömning av provtagning av medarbetare görs av ansvarig chef.

Provtagningen görs för att utesluta covid-19-infektion så att en medarbetare ska kunna återgå i arbete trots lindriga luftvägssymtom. Dessa uppgifter är en känslig personuppgift och det görs alltid en bedömning i varje enskilt fall om uppgiften delges eller ej.

Smittspridning inom vård och omsorg

Inom Eskilstuna kommun finns ett antal vård- och omsorgsboenden där de äldre bor i egna lägenheter. På boendena finns det från cirka 20 upp till cirka 100 lägenheter. Utöver det får äldre stöd av hemtjänsten.

Boende, brukare och anhöriga ska känna sig trygga med att uppgifter om enskilda personer hanteras korrekt och med ansvar att skydda den personliga integriteten i alla lägen.

Det är särskilt viktigt att säkerställa att den enskildes personliga integritet inte äventyras vad gäller att delge känsliga uppgifter som till exempel sjukdomstillstånd, om och hur en brukare vårdas och var personen bor. Dessa uppgifter är en känslig personuppgift och det görs alltid en bedömning i varje enskilt fall om uppgifter kan delges eller ej.

Med anledning av att detta informerar Eskilstuna kommun inte om:

 • vilka enskilda boenden (namn/adress) som har bekräftade fall av covid-19, oavsett storleken på boendet
 • hur många enskilda boende/brukare på respektive boende som har bekräftad Covid-19-infektion

Hälso- och sjukvårdslagen är den centrala lagen för hälso- och sjukvården.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittspridning inom förskola och skola

Barn och elever som är sjuka ska vara hemma från förskolan och skolan för att minska smittspridning. Vårdnadshavare har ansvar för att säkerställa att sjuka barn eller elever stannar hemma vid sjukdom.

Kommunen får inte efterfråga eller registrera anledning till sjukfrånvaro eller uppge information där det finns risk att det kan härledas till enskilda barn eller elever. Det görs inte i ordinarie sjukdomstider och ej heller med anledning av covid-19.

Ingen provtagning

Kommunen har inte information om hur smittspridning bland barn och elever ser ut i förskolan eller skolan, eftersom provtagning för covid-19 inte görs i dessa verksamheter.

I vissa fall har vårdnadshavare på frivillig väg meddelat förskolan eller skolan att barnet eller eleven genom provtagning är konstaterad med covid-19.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förskola och skola länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer på Vårdguiden 1177länk till annan webbplats om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.


Aktuell statistik om smittspridningen inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet

Samtliga verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen

I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad eller misstänkt covid-19 inom den kommunala äldreomsorgen, funktionshindersomsorgen och hälso- och sjukvården.

Totalt cirka 5500 brukare.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Bekräftad
antal / andel

Misstänkt
antal / andel

28 maj

8 / 0,15 %

10 / 0,18 %

20 maj

16 / 0,29 %

8 / 0,15 %

14 maj

21 / 0,38 %

26 / 0,47 %

7 maj

21 / 0,38 %

44 / 0,8 %

30 april

21 / 0,38 %

38 / 0,69 %

Vård- och omsorgsboenden (särredovisat)

I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad eller misstänkt covid-19 inom vård- och omsorgsboenden i kommunal regi. 

Totalt cirka 800 brukare.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Bekräftad
antal / andel

Misstänkt
antal / andel

28 maj

7 / 0,9 %

5 / 0,6 %

20 maj

9 / 1,1%

5 / 0,6 %

14 maj

9 / 1,1 %

14 / 1,75 %

7 maj

9 / 1,1 %

38 / 4,4 %

30 april

11 / 1,4 %

26 / 3,25 %

Hemtjänst (särredovisat)

I tabellen nedan redovisas antal hemtjänsttagare i kommunal regi med bekräftad eller misstänkt covid-19.

Totalt cirka 1 250 brukare.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Bekräftad
antal / andel

Misstänkt
antal / andel

28 maj

0 / 0 %

1 / 0,08 %

20 maj

2 / 0,16 %

0 / 0 %

14 maj

3 / 0,24 %

6 / 0,48 %

7 maj

4 / 0,33 %

3 / 0,24 %

30 april

4 / 0,33 %

6 / 0,48 %

Kommunens stöd till näringslivet och föreningar

Eskilstuna kommun har i två omgångar beslutat om en rad åtgärder för att stötta det lokala näringslivet och föreningslivet som drabbats hårt i coronakrisen.

Mer information om samtliga åtgärder på vår företagswebb.länk till annan webbplats

Information som berör föreningar hittar du på eskilstuna.se/foreningsliv.

Förbud mot sammankomster med fler än 50 deltagare

Regeringen har beslutat om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

De sammankomster som redan fått tillstånd från polisen får genomföras men med max 50 deltagare. Bryter man mot förbudet kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Läs mer på Polisens hemsidalänk till annan webbplats.

Detta påverkar konserter och andra evenemang i Eskilstuna kommun.

Information om inställda evenemanglänk till annan webbplats

Allmänna frågor om nya coronaviruset

vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats får du aktuell information om covid-19 och rekommendationer vid symtom och när och var du ska söka vård.

Om du behöver söka vård Ring alltid först vårdguiden, telefonnummer 1177.

Om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Se upp för bedragare!

Polisen varnar för att det finns människor i Sverige som utger sig för att vara medarbetare från hemtjänsten eller Folkhälsomyndigheten.

Polisen uppmanar allmänheten att vara uppmärksamma och att meddela äldre personer som du har i din närhet.

Polisens information om bedragare och vad du gör om det blir utsatt.länk till annan webbplats


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla