MENY
Eskilstuna kommun

Coronaviruset / covid-19

blå

Håll i – håll ut – håll avstånd! Sommaren är här och för många innebär det lediga dagar med sol, bad, släkt och vänner. Det är fortsatt viktigt att stanna hemma om du är sjuk och hålla avstånd för att bidra till minskad smittspridning.

Eskilstuna kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Allmänna frågor om nya coronaviruset

vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats får du aktuell information om covid-19 och rekommendationer vid symtom och när och var du ska söka vård.

Om du behöver söka vård: ring alltid först vårdguiden 1177.

Om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Provtagning och antikroppstest

Region Sörmland erbjuder alla vuxna, 18 år och uppåt, provtagning för pågående covid-19 infektion. Medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds dessutom antikroppstest.

Här kan du läsa frågor och svar om provtagning för covid-19 i Sörmland.länk till annan webbplats Eventuella frågor hänvisas till provtagningcovid19@regionsormland.se

Behöver du hjälp med att handla eller hämta ut medicin?

Om du tillhör en riskgrupp eller är 70 år eller äldre kan du få hjälp med att handla eller hämta ut medicin. Eskilstuna kommun samarbetar med Svenska kyrkan för att erbjuda stödinsatser med anledning av Corona-viruset. Det är Svenska kyrkan som matchar ditt behov av hjälp med volontärer som kan hjälpa dig. Du kan få hjälp på vardagar och vi vill gärna ha din beställning två arbetsdagar i förväg. Volontärerna utför tjänsten utan kostnad men du betalar för dina inköp med Swish eller faktura. Här kan du läsa mer om hur du kan få hjälp med att handla och hämta ut medicin.länk till annan webbplats

Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska. Hit kan allmänheten ringa för att få svar på frågor om det nya coronaviruset.

Telefonnummer 08-123 680 00

Linjen är öppen vardagar 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

OBS att telefonlinjen inte fungerar som sjukvårdsupplysning och det går inte att få hjälp med enskilda patientärenden, då ska man vända sig till 1177 Vårdguiden.

Så påverkas verksamheter i Eskilstuna

Kommunfastighet. Kundcenter har stängt för obokade besök. Kundservice erbjuds via Mina sidor, e-post eller telefon. Mer information finns på kfast.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygglovavdelningen Drop in-tider är stängda tills vidare. Kontakt via telefon och mail samt förbokade besök sker som vanligt. Här hittar du mer informationlänk till annan webbplats.

Kompetensgallerian Öppet digitalt varje vardag 8-17. Ring 016-710 10 30, maila kompetensgallerian@eskilstuna.se eller chatta på Messenger.

Ekonomisk bistånd. Besöksytan på Nygatan 26 är tillfälligt stängd. Ansökan om försörjningsstöd görs genom e-tjänsten som finns på eskilstuna.se. Den som akut behöver komma i kontakt med oss hänvisas till 016-710 20 33.

Konsumentvägledningen har minimerat antal fysiska besök. Har du frågor kring dina rättigheter som konsument kontakta konsumentvägledarna på telefon 016-710 13 66 måndag och torsdag 9.00–11.00 eller dygnet runt via vår e-tjänst på eskilstuna.se/konsument

Med anledning av coronautbrottet har Konsumentverket också samlat information om vilka rättigheter du har som konsument på hallakonsument.selänk till annan webbplats

Föreningar och näringsliv

Eskilstuna kommun har i två omgångar beslutat om en rad åtgärder för att stötta det lokala näringslivet och föreningslivet som drabbats hårt i coronakrisen.

Mer information om samtliga åtgärder på vår företagswebb.länk till annan webbplats

Information som berör föreningar hittar du på eskilstuna.se/foreningsliv.

Förskola och skola

Våra förskolor och grundskolor har öppet som vanligt.

Barn och elever som är sjuka ska vara hemma från förskolan och skolan för att minska smittspridning. Det gäller även vid lättare symtom. Barnet stannar hemma så länge hen har symtom och ytterligare två dagar efter tillfrisknande. Symtom på luftvägsinfektion kan vara snuva eller nästäppa eller ont i halsen.

Det är vårdnadshavarens ansvar att säkerställa att sjuka barn inte går till förskolan eller skolan. Om ett barn insjuknar under dagen är det skolans ansvar att kontakata vårdnadshavare. Barn eller elever som blir sjuka har ingen skyldighet att uppge till förskolan eller skolan vilken sjukdom de har.

Här har vi sammanställt ofta förekommande frågor och svar

Gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI

Gymnasieskolor och yrkesvux återgår till vanllig undervisning från och med 15 juni och övrig vuxenutbildning från och med 24 augusti.

Här har vi sammanställt ofta förekommande frågor och svar

Vård och omsorg

Vi tar inte emot inomhusbesök eller spontana besök till våra äldreboenden, boenden för personer med demens och bostäder inom funktionshinderområdet (servicebostäder, gruppbostäder och boenden inom socialpsykiatrin).

Däremot började vi succesivt erbjuda förbokade utomhusbesök på våra vård och- omsorgsboenden från och med 12 juni. Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att fortsätta hålla avstånd och minska smittspridningen. Många som bor på våra boenden är mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Nödvändiga besök ska koordineras med enhetschefen på det aktuella boendet.

Restauranger, matlag, mötesplatser och dagverksamheter

De restauranger som finns på våra boenden och som normalt har öppet även för allmänheten, är under pandemin stängda för att begränsa smittspridningen. Kommunens matlag, samt de matlag som drivs av Attendo, har också stängt tills vidare. De som vanligtvis deltar i matlagen kommer istället att få hemleverans av varma matlådor.

Samtliga mötesplatser för seniorer är stängda. Via Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterfinns det möjligheter att vara med på olika aktiviteter hemifrån.

Våra dagverksamheter för personer med demens har stängt tills vidare. Varje enskild brukare får ett eget tryggt och bra alternativ till dagverksamhet.

Rutiner vid konstaterad eller misstänkt smitta

Vi följer och informerar extra om våra hygienrutiner. Grunden för att minimera risken för smittspridning är den basala hygienrutinerna som bland annat innebär god handhygien, arbetskläder och den skyddsutrustning som situationen kräver.

Visir ska användas i all nära omvårdnad inom äldreomsorgen från och funktionshinderområdet. Till nära omvårdnad räknas följande:

  • kroppsnära kontakt med brukare
  • moment där det finns risk för att komma i kontakt med kroppsvätskor, exempelvis bäddning och vid tvätt av brukares kläder.

Vid misstanke om att en brukare är smittad:

Ansvarig sjuksköterska kontaktar Region Sörmland som beslutar om provtagning på brukaren. Provtagning genomförs av vård- och omsorgsförvaltningens provtagningsteam på uppdrag av läkare.

Vid konstaterad / stark misstanke om smitta i verksamhet:

Berörda medarbetare får information om detta för att kunna arbeta enligt säkerställda rutiner. Det innebär bland annat att brukaren hålls avskild från andra brukare och att personalen använder den skyddsutrustning som krävs i omvårdnaden.

Alla berörda får information om smitta om brukaren samtycker till det.

Särskilda covid-19 team

Ett särskilt team inom hemtjänsten arbetar enbart hemma hos brukare med förkylningssymtom. Ett annat särskilt team inom hemtjänsten arbetar enbart med brukare som har bekräftad covid-19. Medarbetarna använder skyddsutrustning.

Aktuell statistik om smittspridningen inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet

Samtliga verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen

I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad eller misstänkt covid-19 inom den kommunala äldreomsorgen, funktionshindersomsorgen och hälso- och sjukvården.

Totalt cirka 5500 brukare.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Bekräftad
antal / andel

Misstänkt
antal / andel

6 augusti

0 / 0 %

2 / 0,04 %

30 juli

1 / 0,02 %

0 / 0 %

23 juli

3 / 0,05 %

4 / 0,07 %

16 juli

4 / 0,07 %

1 / 0,02 %

9 juli

6 / 0,1 %

3 / 0,05 %

2 juli

14 / 0,25 %

6 / 0,11 %

25 juni

10 / 0,18 %

0 / 0 %

18 juni

10 / 0,18 %

9 / 0,16 %

11 juni

4 / 0,07 %

10 / 0,18 %

4 juni

12 / 0,22 %

11 / 0,2 %

28 maj

8 / 0,15 %

10 / 0,18 %

20 maj

16 / 0,29 %

8 / 0,15 %

14 maj

21 / 0,38 %

26 / 0,47 %

7 maj

21 / 0,38 %

44 / 0,8 %

30 april

21 / 0,38 %

38 / 0,69 %

Vård- och omsorgsboenden (särredovisat)

I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad eller misstänkt covid-19 inom vård- och omsorgsboenden i kommunal regi. 

Totalt cirka 800 brukare.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Bekräftad
antal / andel

Misstänkt
antal / andel

6 augusti

0 / 0 %

0 / 0 %

30 juli

0 / 0 %

0 / 0 %

23 juli

0 / 0 %

3 / 0,35 %

16 juli

0 / 0 %

1 / 0,12 %

9 juli

0 / 0 %

3 / 0,35 %

2 juli

4 / 0,5 %

0 / 0%

25 juni

0 / 0 %

0 / 0 %

18 juni

2 / 0,25 %

8 / 1 %

11 juni

0 / 0 %

1 / 0,12 %

4 juni

5 / 0,6 %

1 / 0,12 %

28 maj

7 / 0,9 %

5 / 0,6 %

20 maj

9 / 1,1%

5 / 0,6 %

14 maj

9 / 1,1 %

14 / 1,75 %

7 maj

9 / 1,1 %

38 / 4,4 %

30 april

11 / 1,4 %

26 / 3,25 %

Hemtjänst (särredovisat)

I tabellen nedan redovisas antal hemtjänsttagare i kommunal regi med bekräftad eller misstänkt covid-19.

Totalt cirka 1 250 brukare.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Bekräftad
antal / andel

Misstänkt
antal / andel

6 augusti

0 / 0 %

2 / 0,16 %

30 juli

0 / 0 %

0 / 0 %

23 juli

1 /0,1 %

0 / 0 %

16 juli

1 / 0,1 %

0 / 0 %

9 juli

1 / 0,1 %

0 / 0 %

2 juli

1 / 0,1 %

1 / 0,1 %

25 juni

0 / 0 %

0 / 0 %

18 juni

0 / 0 %

0 / 0 %

11 juni

2 / 0,16 %

4 / 0,32 %

4 juni

1 / 0,1 %

2 / 0,16 %

28 maj

0 / 0 %

1 / 0,1 %

20 maj

2 / 0,16 %

0 / 0 %

14 maj

3 / 0,24 %

6 / 0,48 %

7 maj

4 / 0,33 %

3 / 0,24 %

30 april

4 / 0,33 %

6 / 0,48 %

sup

Tips på aktiviteter i coronatider

Låna en bok på stadsbiblioteket, träna på något av utegymmen i Eskilstuna eller upplev kultur digitalt på Eskilstuna konstmuseum eller Ebelingmuseet.

Här får du som är äldre eller i riskgrupp – och alla andra också för den delen – tips på aktiviteter i coronatider.

Eskilstuna kommuns officiella besökswebblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du även förslag på stadsnära naturupplevelser.

Reselättnader i sommar

Regeringen har lättat på restriktionerna för resor och tillåter resor inom Sverige under förutsättning att följande regler efterföljs:

  • Varje person måste ta ansvar för att hålla social distansiering. Trängsel är inte acceptabelt.
  • Resan ska inte genomföras vid sjukdom.
  • Den som uppvisar symtom och planerar att resa ska testa sig för covid-19 om det finns skäl för medicinsk bedömning.

Övriga restriktioner ligger kvar:

  • Förbud mot offentliga sammankomster över 50 personer.
  • Besöksförbud på landets äldreboenden.
  • Regler mot trängsel på barer, caféer och restauranger.
  • Samtliga rekommendationer som gäller personer över 70 år kvarstår – man bör begränsa sina sociala kontakter och stanna hemma så mycket som möjligt.

Vill du bidra med material till skyddsutrustning?

I rådande situation förbrukar kommunens verksamheter stora volymer skyddsutrustning. Vill du också bidra och skänka material? Då är du välkommen att kontakta skyddsmaterial@eskilstuna.se.

Vi är alltid i behov av munskydd, handsprit och skyddsrockar med eller utan lång ärm och tar tacksamt emot material 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla