Eskilstuna kommun

Trygghetsundersökning

Vi tackar alla som medverkat. Undersökningen genomfördes från den 3 till 16 oktober 2022 och skickades som SMS till personer mellan 16 och 84 år boende i Årby, Skiftinge och Djursta.

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur vanligt det är att boende i området känner sig trygga eller otrygga och om det finns vissa platser som man tycker är särskilt otrygga.

Vi ville få in synpunkter från dig som bor i området och vi kommer att använda resultaten av undersökningen för att prioritera var vi ska göra mer trygghetsskapande insatser. Undersökningen sker i samarbete med Victoriahem och Neobo, före detta Samhällsbyggnadsbolaget, som äger fastigheter i området.

Om trygghet

Trygghet är en individuell känsla som påverkas av olika saker. Det kan vara en otrygghet att inte kunna hantera sin ekonomiska situation eller själv kunna påverka i sitt liv. Det kan också handla om vilken tillit och gemenskap som finns mellan människor i ett område eller i en familj. Men det kan också handla om oro för sin egen eller andras säkerhet. Att inte behöva bevittna våld eller själv bli utsatt.

Tillsammans vill vi bygga ett tryggare Eskilstuna. Det är därför vi genomför den här trygghetsundersökningen. Tack för att du deltog.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna direkt är kommunens kontaktcenter. Hit vänder du dig för att få svar på frågor eller uträtta ärenden.

Telefon:

Öppettider

Värjan: Måndag-fredag kl. 7.30-16.00

Torshälla: Stängt

Telefontid
Måndag-torsdag kl. 8.00-16.30
Fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 13 april 2023