Ett samhälle utan narkotika

”Tillsammans mot narkotika” är en högt prioriterad politisk satsning och en gemensam insats mellan olika samhällsaktörer och samverkanspartners i Eskilstuna kommun.

”Tillsammans mot narkotika” är en av åtgärderna i en samverkansöverenskommelse mellan Eskilstuna kommun och Polismyndigheten. Förutom kommunen och polisen medverkar Eskilstunas stora arbetsgivare, föreningar, krogar och fastighetsägare. Tillsammans tar vi ställning mot narkotikahandeln i Eskilstuna och tar avstånd från normaliseringen av narkotikabruk.

Se samtliga företag och organisationer som redan står bakom satsningen under sidan "Stötta arbetet".

Uppdaterad: 27 maj 2024