Frivilliga Resurs­gruppen

Tänk dig att det händer något allvarligt i kommunen. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan samhällsstörning.

Är du beredd att hjälpa till när det sker? Det kan handla om att sprida viktig samhällsinformation på olika språk vid ett stort elavbrott. Du kan få köra bandvagn vid en storskalig skogsbrand. Du kanske är intresserad av kriskommunikation i allmänhet. Olika kompetenser behövs beroende på vilken typ av samhällsstörning som inträffar.

För vem

Du behöver:

Meriterande:

  • Fler språk än svenska och engelska (ex finska, somaliska, arabiska, kurdiska, tigrinja)
  • Digitala kompetenser: tex sociala medier, IT/data
  • B-körkort samt andra förarbevis, exempelvis C, CE, D eller bandvagnsförarutbildning ifrån försvaret.

Utbildningar för dig som blir medlem

Du som blir medlem i Frivilliga Resursgruppen i Eskilstuna utbildas under två helger.

I utbildningen ingår bland annat krisberedskap, första hjälpen, brandkunskap, kunskap om krisreaktioner, kroppens grundbehov och hur människor reagerar vid olika bristtillstånd.

Som medlem kan du också delta i andra utbildningsinsatser som kommunen, Civilförsvarsförbundet och andra frivilliga försvarsorganisationer ordnar.

Formulär – Intresseanmälan till Frivilliga Resursgruppen

Jag är intresserad av att ingå i Frivilliga Resursgruppen i Eskilstuna kommun och vill bli kallad till en intervju.


Ditt för- och efternamn.

Hur gammal är du?

Fyll i ditt telefonnummer.

Fyll i din e-postadress.

Ange vad du jobbar med (yrke) och vilka utbildningar du gått.

Berätta om din bakgrund, dina erfarenheter och fritidsintressen.

Berätta varför du vill ingå i Eskilstuna kommuns Frivilliga resursgrupp.
Utdrag ur belastningsregistret * (obligatorisk)
Utdrag ur belastningsregistret

Om Frivilliga Resursgruppen – FRG

Frivilliga Resursgruppen i Eskilstuna bygger på ett avtal mellan Eskilstuna kommun och Civilförsvarsförbundet. Resursgruppens sammansättning och kompetens ska motsvara Eskilstuna kommuns tänkbara behov under en samhällsstörning. Frivilliga resursgruppen kommer bli en viktig resurs för kommunens beredskap.

Som medlem i Frivilliga Resursgruppen tillhör du det civila försvaret. Det innebär att du kan bli krigsplacerad. Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt.

Adella Mawas

Samordnare civilt försvar

Telefon:

Uppdaterad: 12 oktober 2023