Räddningstjänstens uppdrag

Vårt arbete styrs bland annat utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och olika föreskrifter. Lagen reglerar bland annat brandskydd, sotning och vattensäkerhet. Förutom att förebygga och släcka bränder ansvarar räddningstjänsten också för att hjälpa till vid trafikolyckor, vattendykning och insatser vid kemikalieolyckor.

I räddningstjänsten uppdrag ingår också utbildning av kommunanställda, elever i grundskolans förskoleklasser, årskurs 4 och 7, vuxenutbildningens SFI och andra prioriterade grupper i grundläggande brandskyddskunskap. Räddningstjänsten finns också tillgänglig för information och rådgivning.

Räddningstjänsten genomför även tillsyner utifrån lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor på verksamheter samt utfärdar tillstånd för hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Mer information om vad tillsyn och/eller tillstånd innebär

Du som innevånare har också tillsammans med andra aktörer ansvar för vissa händelser.

Exempel på händelser räddningstjänsten inte ansvarar för

  • Brand i mindre papperskorg eller askkopp utomhus – släck själv
  • Instängd i hiss – fastighetsägarens ansvar
  • Utelåst – eget ansvar
  • Taket på huset läcker – fastighetsägarens ansvar
  • Återkommande översvämningar vid regnväder – fastighetsägarens ansvar
  • Katt i träd – ägarens ansvar
  • Träd över väg – väghållarens ansvar
  • Olja på vägbanan – väghållarens ansvar
  • Kraftig rökutveckling när grannen eldar – miljö- och byggavdelningen, polisen

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 16 januari 2024