Eskilstuna kommun

Eskilstunas brandstationer

I centrala Eskilstuna på Sundbyvägen 2 ligger kommunens huvudbrandstation.

Övriga brandstationer ligger i:

  • Torshälla
  • Västermo
  • Näshulta
  • Ärla

Eskilstunas brandstation ligger centralt på Sundbyvägen 2. Stationen har ett insatsområde där det bor cirka 89 000 invånare och det motsvarar ungefär 85 % av invånarantalet.

I staden finns Mälarsjukhuset, Mälardalens universitet, stora publika lokaler, hotell, köpcentrum och många industrier. Staden genomkorsas av europaväg, flera riksvägar och järnväg.

Vid en olycka är personal på väg inom 90 sekunder. Eskilstuna har cirka 1200 utryckningar per år.

Torshällas brandstation ligger i centrala Torshälla cirka 10 km norr om Eskilstunas tätort. Adress till Torshällas brandstation: Aliforsgatan 7, Torshälla.

I insatsområdet bor cirka 11 000 invånare. I området finns småhus- och flerbostadsbebyggelse under 3 våningar, flera skolor, äldreboenden, samlingslokaler och industrier varav Nybyområdet är en så kallad Sevesoanläggning (en anläggning där det blir mycket stora konsekvenser vid en eventuell olycka). Torshälla har även gammal träbebyggelse med ett stort kulturhistoriskt värde.

Vid en olycka är personal på väg inom 5 minuter. Torshälla har cirka 120 utryckningar per år.

Platschef är Petri Kuusinen.

Brandstationen i Västermo ligger cirka 25 km söder om Eskilstuna tätort. Det bor strax under 1 000 personer i Västermo. Bebyggelsen är till största delen småhus, lantgårdar och ett fåtal flerbostadshus under 3 våningar. Det finns en grundskola och ett äldre boende som har automatiskt brandlarm.

Adress till Västermo brandstation: Ryttarvägen 1, Västermo.

Riskerna är i första hand riksväg 56 med hög trafikbelastning samt sjöolyckor/drunkning i Hjälmaren och bostadsbränder.

Personal är på väg inom 5 minuter vid en olycka. De gör cirka 30 utryckningar per år. Det finns ett skogsbrandvärn med cirka 15 personer knutet till Västermo. Dessa personer kan larmas via telefonlista vid behov.

Västermo brandstation är en modern energieffektiv brandstation med ett gym, separat omklädning för kvinnor samt ett separat grovomklädningsrum och garage. Brandstationen har två portar och ett radiotorn som är 24 meter högt. Tillbyggnaden är på 100 kvadrat.

Platschef är Jimmy Wikman.

I Näshulta finns det ett frivilligt räddningsvärn som har sin brandstation i Svalboviken cirka 30 km sydost om Eskilstunas tätort. I området bor cirka 1200 personer. I området är den största risken väg 214 som har hög trafikbelastning. Andra risker i området är sjöolyckor/drunkning i Näshultasjön och bostadsbränder.

Inom 10 minuter är personal på väg vid en olycka. De gör cirka 15 utryckningar per år. Det finns ett skogsbrandvärn med cirka 15 personer knutet till Näshulta. Dessa personer larmas via telefonlista vid behov.

Nils Pettersson är platschef.

Ärla brandkår är ett kommunalt värn från 1 januari 2015. Tidigare var de ett frivilligt räddningsvärn. Ärla brandkår finns på Rinkestavägen i Ärla.

Ärla brandkår har funktionen första insatsperson i Ärla. Det betyder att en brandman alltid har beredskap och kan åka direkt till olycksplatsen utan att först behöva åka till brandstationen. Brandmannen har ett eget mindre brandfordon med släck- och räddningsutrustning med sig till jobbet och hem på nätter och helger för att snabbt kunna göra en första räddningsinsats.

Ärla ligger cirka 15 km sydost om Eskilstuna och har cirka
3 000 invånare. I samhället finns en grundskola, ett äldreboende samt enstaka mindre företag. Det är mest villabebyggelse, men det finns ett par flerbostadshus under 3 våningar.

Ärla brandvärn har cirka 35 utryckningar per år. Till Ärla finns ett skogsbrandvärn knutet med cirka 15 personer. Dessa personer kan larmas via telefonlista vid behov.

Simon Gindemo är platschef.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 20 april 2023