Efter olyckan

Att drabbas av en trafikolycka eller en brand i sin bostad är en omskakande händelse som kan vara svår att greppa. Vad händer efter olyckan och när branden är släckt?

Brand

Ansvar efter branden

Efter branden är det fastighetsägaren och/eller verksamhetsansvarige som tar över ansvaret efter att räddningstjänsten avslutat sin insats. De ansvarar för att bevaka så att branden inte sprider sig igen, genomföra återställningsarbetet för byggnaden och alla föremål i byggnaden. Räddningsledaren informerar om behovet av bevakning, sanering och återställning.

Restvärdeledare från försäkringsbolaget hjälper till vid egendomsskador

Vid bränder som orsakar egendomsskada kan en restvärdeledare utses. Deras roll är att arbeta på uppdrag av försäkringsbolagen för att hantera akut uppkomna skador. Restvärdeledaren kan komma till platsen eller arbeta på distans.

Restvärdeledaren kan hjälpa dig att kontakta ditt försäkringsbolag och kan hjälpa med akuta åtgärder som täcks av din försäkring. Om ingen restvärdeledare har utsetts är det viktigt att du snabbt kontaktar ditt försäkringsbolag för att få hjälp.

Läs mer om restvärdeledare

Kontakta ditt försäkringsbolag

Om en restvärdeledare inte aktiverats är det viktigt att du snabbt kontaktar ditt försäkringsbolag för att få hjälp. Saknar du försäkring ansvarar du själv för alla åtgärder som behövs.

Om du inte kan bo kvar

Om du inte kan bo kvar kan du få hjälp med tillfälligt boende från ditt försäkringsbolag. Saknar du försäkring kan socialtjänsten i vissa fall hjälpa till med akutboende.

Om platsen spärrats av

Finns det misstanke om brott kan polisen behöva göra en teknisk undersökning av platsen. Platsen är då avspärrad tills undersökningen är klar. Polisen kan svara på när avspärrningen tas bort. Har polisen spärrat av platsen har också de ansvaret för bevakning av branden inom det området.

Trafikolycka

Om ditt fordon behöver bärgas från platsen, och din försäkring täcker bärgning, ska du ringa det larmnummer som ditt försäkringsbolag hänvisar till.

Är polis på plats kan de eventuellt hjälpa till att anordna bärgning. Har du varit inblandad i en olycka där motorfordonet som orsakat olyckan är okänt eller oförsäkrat ska du anmäla det till Trafikförsäkringsföreningen eller 08-522 782 00.

Om du mår dåligt

Att vara med om en olycka kan vara traumatiskt och det är inte ovanligt att känna behov av att tala med någon. Släkt och vänner kan vara ett stort stöd men räcker inte det finns också annat stöd att få. På 1177 hittar du en lista på stödlinjer och telefonjourer att kontakta.

Vad tycker du om vårt arbete?

Om du råkat ut för en olycka vill vi gärna veta hur du upplevde vårt arbete. Hjälp oss genom att lämna dina synpunkter i formuläret:

Vad kan du själv göra för att förebygga olyckan?

MSB - myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat råd till dig som privatperson nom ämnen som till exempel hemberedskap, brandsäkerhet och naturolyckor.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 20 november 2023