Räddningstjänsten arbetar med att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Genom vårt arbete bidrar vi till att Eskilstuna är en säker och trygg kommun för dig som bor eller vistas i Eskilstuna.

Vårt arbete styrs bland annat utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och olika föreskrifter som är kopplade till lagen, till exempel att varje kommun ska ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Lagen reglerar bland annat brandskydd, sotning och vattensäkerhet.

Här kan du läsa Räddningstjänstens handlingsprogram och delprogram

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 1 juli 2022