Räddningstjänsten arbetar med att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Genom vårt arbete bidrar vi till att Eskilstuna är en säker och trygg kommun för dig som bor eller vistas i Eskilstuna.

Huvudbrandstationen finns på Sundbyvägen 2 i Eskilstuna. Utöver den finns 4 mindre brandstationer inom Eskilstuna kommun.

Eskilstunas brandstation ligger centralt i Eskilstuna på Sundbyvägen 2.

Vid en olycka är personal på väg inom 90 sekunder. Eskilstuna har cirka 1200 utryckningar per år.

Från Eskilstuna utgår det dagtidspersonal som arbetar med tillsyner, tillstånd, utbildningar, remisser, automatlarm m.m.

Torshällas brandstation är en deltidsbrandstation och ligger centralt i Torshälla på Aliforsgatan 7, Torshälla.

Vid en olycka är personal på väg inom 5 minuter. Utöver det finns det en FIP som åker direkt mot olycksplatsen. Torshälla har cirka 120 utryckningar per år.

Västermo brandstation ligger cirka 25 km söder om Eskilstuna tätort på Ryttarvägen 1.

Vid en olycka är personal på väg inom 5 minuter. Utöver det finns det en FIP som åker direkt mot olycksplatsen. De gör cirka 30 utryckningar per år.

Ärla brandkår är ett kommunalt värn och ligger 15 km sydost om Eskilstuna i Ärla på Rinkestavägen 2.

Vid en olycka är personal på väg inom 5 minuter.

Näshulta brandstation är ett frivilligt räddningsvärn och ligger på Svalboviken 6, cirka 30 km sydost om Eskilstunas tätort.

Vid en olycka är personal på väg inom 10 minuter.

Första insatsperson

Första insatsperson (FIP) betyder att en brandman alltid har beredskap och kan rycka ut vid olyckor. I Eskilstuna kommun har vi fyra FIP - en i Torshälla, en i Västermo, en i Ärla och en i Kvicksund.

Funktionen första insatsperson innebär att en brandman alltid har beredskap och kan åka direkt till olycksplatsen utan att först behöva åka till brandstationen.

Brandmannen har ett eget mindre brandfordon med släck- och räddningsutrustning med sig till jobbet och hem på nätter och helger för att snabbt kunna göra en första räddningsinsats.

Första insatsperson (FIP) i Kvicksund är ett samarbete mellan Räddningstjänsten Eskilstuna och Räddningstjänsten Mälardalen. Personen har ett mindre räddningsfordon med nödvändig utrustning i sin närhet, och kan därför bege sig snabbt mot olycksplatsen. Vid larm är uppgiften att snabbt vara på plats, förmedla information till övriga räddningsstyrkor, och om möjligt utifrån den egna säkerheten göra en första skadebegränsande åtgärd.

Samarbeten

Räddningstjänsten i Eskilstuna igår i ett samarbete som heter Räddningsregion Östra Svealand. I Räddningsregion Östra Svealand ingår 13 räddningstjänstorganisationer som svarar för räddningstjänsten i 48 kommuner.

Räddningstjänster som ingår från Södermanland är Flen, Strängnäs, Södertörns brandförsvarsförbund och Sörmlandskusten räddningstjänst. Samarbetet bidrar till fler resurser och bredare kompetens. Samarbetet omfattar också flera andra kommuner.

Resurserna ska användas så effektivt som möjligt oavsett kommuntillhörighet. Den eller de räddningstjänster som snabbast är tillgängliga och mest lämpliga ska användas för räddningsinsatsen. Räddningstjänsten larmas ut och leds från räddningscentralen i Lindvreten, söder om Stockholm, som drivs av Södertörns brandförsvarsförbund

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 21 mars 2024