Patientsäkerhet handlar om att patienter/brukare ska få de hälso-och sjukvårdande åtgärder de har behov av och att de inte skadas i samband med de insatser som genomförs. Att vården håller hög kvalité och är säker är grundstenen. Eskilstuna kommun arbetar med att se till att det finns system och rutiner för att fel inte ska begås som leder till att patienter utsätts för skador.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

I kommunen finns det två medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS, och en medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, som arbetar för att hälso-och sjukvårdsansvaret sköts på rätt sätt. Det gör de bland annat genom att utarbeta riktlinjer och följa upp rutiner inom de verksamheter som kommunen har.

MAS och MAR ansvarar också för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient/brukare drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård. Dessa anmälningar kallas lex Maria.

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen ska kommunen beskriva sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse varje år. Berättelsen ska beskriva vad verksamheten har gjort för säkerställa en god kvalitet och patientsäkerhet och vilka resultat man har uppnått. Patientsäkerhetsberättelsen behandlas och antas av vård- och omsorgsnämnden.

Carina Bolander Blomberg

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon:

Cecilia Lindh

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon:

Linn Alvén

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Telefon:

Uppdaterad: 23 september 2021