Eskilstuna kommun

Medelstora förbränningsanläggningar

Eskilstuna kommun är tillsynsmyndighet för medelstora förbränningsanläggningar enligt Miljöbalken.

Det innebär att vi som myndighet ska registrera och offentliggöra uppgifter om anläggningar, enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Registrerade förbränningsanläggningar

Klicka på varje anläggning för att se de uppgifter som är registrerade på anläggningen.

Förbränningsanläggningar som tillhör Amazon Data Services AB

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Amazon Data Services AB

Säte: Stockholm

Anläggningens adress: AWS Site Eskilstuna, Signalvägen 2, 631 86 Eskilstuna

Anläggningens koordinater: 596196, 6581127

Anläggningens typ

Dieselmotor.

Anläggningens effekt

6 MW.

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

14 timmar, 13 % genomsnittlig last.

Typ av bränslen och andel bränslen

Dieselbrännolja, 100 %.

Anläggningens sektor eller industrienhet

SNI-kod 62.010.

Amazons samtliga förbränningsdelar, namn och driftdatum

Namn på förbränningsdel

När anläggningen driftsattes

ARN50, 1A-B

2021-03-01

ARN50, 2A

2020-02-01

ARN50, 2B

2020-02-01

ARN50, 4A

2018-05-21

ARN50, 4B

2018-05-23

ARN50, 4C

2018-06-19

ARN50, 5A

2023-02-17

ARN50, 5B

2023-02-17

ARN50, 5C

2023-02-17

ARN50, 6B

2023-02-17

Förbränningsanläggningar som tillhör Outokumpu Stainless AB

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Outokumpu Stainless AB, Nyby Operations

Säte: Stockholms län

Anläggningens adress: Outokumpu Stainless AB, Nyby Operations
Nybyvägen 8
64480 Torshälla
Sverige 

Anläggningens koordinater: 6588922, 582959

Datum när anläggningen togs i drift

2022-01-17

Anläggningens typ

Dieselmotor

Anläggningens effekt

2MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

Beräknad drifttid: 672 timmar. Genomsnittlig last: 80%.

Typ av bränslen och andel bränslen

Dieselbrännolja

Anläggningens sektor eller industrienhet

2410

Förbränningsanläggningar som tillhör Eskilstuna Energi och Miljö AB

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM)

Säte: Eskilstuna

Anläggningens adress: Värnvägen 3
635 06 Eskilstuna

Anläggningens koordinater: 6579420, 596260

Datum när anläggningen togs i drift

2021-09-01

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt

2,3 MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

7000 h, 80%.

Typ av bränslen och andel bränslen

Dieselbrännolja

Anläggningens sektor eller industrienhet

35 (Försörjning av el, gas, värme och kyla).

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM)

Säte: Eskilstuna

Anläggningens adress: Williams väg 8, 635 06 Eskilstuna

Anläggningens koordinater: 160700, 6583340

Datum när anläggningen togs i drift

2022‐12‐16

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt

2 MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

1000 h, 50%

Typ av bränslen och andel bränslen

Dieselbrännolja

Anläggningens sektor eller industrienhet

35

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM)

Säte: Eskilstuna

Anläggningens adress: Fröslundavägen 15, 632 32 Eskilstuna

Anläggningens koordinater: 148890, 6582290

Datum när anläggningen togs i drift

År 1998

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt

16 MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

800 h, 70%

Typ av bränslen och andel bränslen

Flytande biobränsle

Anläggningens sektor eller industrienhet

35

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM)

Säte: Eskilstuna

Anläggningens adress: Germundsgatan (Torsharg), 644 30 Torshälla

Anläggningens koordinater: 149170, 6589780

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt

16 MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

800 h, 70%

Typ av bränslen och andel bränslen

Flytande biobränsle

Anläggningens sektor eller industrienhet

35

Eskilstuna Energi och Miljös samtliga förbränningsdelar i Torshälla, namn och driftdatum

Namn på förbränningsdel

När anläggningen driftsattes

OP1

1999

OP2

1999

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM)

Säte: Eskilstuna

Anläggningens adress: Brunnsta, 635 10 Eskilstuna 

Anläggningens koordinater: 147300, 6587390

Datum när anläggningen togs i drift

1974

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt

24 MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

Beräknad drifttid: 600 timmar. Genomsnittlig last: 50%.

Typ av bränslen och andel bränslen

Flytande biobränsle

Anläggningens sektor eller industrienhet

SNI huvudgrupp: 35 (Försörjning av el, gas, värme och kyla)

SNI undergrupp: 3530 (Försörjning av värme och kyla)

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 15 maj 2023