Medelstora förbränningsanläggningar

Här hittar du medelstora förbränningsanläggningar som miljökontoret har registrerat.

Eskilstuna kommun är tillsynsmyndighet för medelstora förbränningsanläggningar enligt Miljöbalken. Det innebär att vi som myndighet ska registrera och offentliggöra uppgifter om anläggningar, enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Lista över förbränningsanläggningar som registrerats

Du kan klicka på varje anläggning för att se de uppgifter som är registrerade på anläggningen.

Om du har frågor kan du kontakta oss på miljökontoret eller Eskilstuna Direkt.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag–torsdag 10.00–12.00 och 13.30–16.00
Fredagar 10.00–12.00

Uppdaterad: 23 september 2021