Medelstora förbränningsanläggningar

Eskilstuna kommun är tillsynsmyndighet för medelstora förbränningsanläggningar enligt Miljöbalken.

Det innebär att vi som myndighet ska registrera och offentliggöra uppgifter om anläggningar, enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Registrerade förbränningsanläggningar

Klicka på varje anläggning för att se de uppgifter som är registrerade på anläggningen.

Förbränningsanläggningar som tillhör Amazon Data Services AB

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Amazon Data Services AB

Säte: Stockholm

Anläggningens adress: AWS Site Eskilstuna, Signalvägen 2, 631 86 Eskilstuna

Anläggningens koordinater: 596196, 6581127

Anläggningens typ

Dieselmotor.

Anläggningens effekt

6 MW.

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

14 timmar, 13 % genomsnittlig last.

Typ av bränslen och andel bränslen

Dieselbrännolja, 100 %.

Anläggningens sektor eller industrienhet

SNI-kod 62.010.

Amazons samtliga förbränningsdelar, namn och driftdatum

Namn på förbränningsdel

När anläggningen driftsattes

ARN50, 1A-B

2021-03-01

ARN50, 2A

2020-02-01

ARN50, 2B

2020-02-01

ARN50, 4A

2018-05-21

ARN50, 4B

2018-05-23

ARN50, 4C

2018-06-19

ARN50, 5A

2023-02-17

ARN50, 5B

2023-02-17

ARN50, 5C

2023-02-17

ARN50, 6B

2023-02-17

Förbränningsanläggningar som tillhör Outokumpu Stainless AB

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Outokumpu Stainless AB, Nyby Operations

Säte: Stockholms län

Kontaktuppgifter: Torbjörn Nordin, telefon 070-0849210, e-post torbjorn.nordin@outokumpu.com

Anläggningens adress: Outokumpu Stainless AB, Nyby Operations
Nybyvägen 8
64480 Torshälla
Sverige 

Anläggningens koordinater: 6588922, 582959

Datum när anläggningen togs i drift

2023-09-05

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning.

Anläggningens effekt

5,7 MW

Anläggningens verkningsgrad

93-95%

Reningsutrustningens typ

Finns ej i detta sammanhang.

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

Beräknad drifttid: 672 timmar. Genomsnittlig last: 80%.

Typ av bränslen och andel bränslen

Gasol, dvs annat gasformigt bränsle än naturgas

Anläggningens sektor eller industrienhet

2410

Förbränningsanläggningar som tillhör Eskilstuna Energi och Miljö AB

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM)

Säte: Eskilstuna

Anläggningens adress: Värnvägen 3
635 06 Eskilstuna

Anläggningens koordinater: 6579420, 596260

Datum när anläggningen togs i drift

2021-09-01

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt

2,3 MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

7000 h, 80%.

Typ av bränslen och andel bränslen

Dieselbrännolja

Anläggningens sektor eller industrienhet

35 (Försörjning av el, gas, värme och kyla).

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM)

Säte: Eskilstuna

Anläggningens adress: Williams väg 8, 635 06 Eskilstuna

Anläggningens koordinater: 160700, 6583340

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt

2 MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar

1000 h

Typ av bränslen och andel bränslen

Dieselbrännolja

Anläggningens sektor eller industrienhet

35

Eskilstuna Energi och Miljös samtliga förbränningsdelar i Eskilstuna logistikpark, namn driftdatum och genomsnittlig last vid drift.

Namn på förbränningsdel

När anläggningen driftsattes

Genomsnittlig last

ELP1

2022‐12‐16

50%

ELP2

2023‐11‐16

60%

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM)

Säte: Eskilstuna

Anläggningens adress: Ståhlbergsvägen 2, 632 21 Eskilstuna

Anläggningens koordinater: 149690, 6585085

Datum när anläggningen togs i drift

År 2006

Anläggningens typ

Dieselmotor

Anläggningens effekt

9 MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

24 h, 50%

Typ av bränslen och andel bränslen

Dieselbrännolja

Anläggningens sektor eller industrienhet

35

 

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM)

Säte: Eskilstuna

Anläggningens adress: Fröslundavägen 15, 632 32 Eskilstuna

Anläggningens koordinater: 148890, 6582290

Datum när anläggningen togs i drift

År 1998

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt

16 MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

800 h, 70%

Typ av bränslen och andel bränslen

Flytande biobränsle

Anläggningens sektor eller industrienhet

35

 

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM)

Säte: Eskilstuna

Anläggningens adress: Germundsgatan (Torsharg), 644 30 Torshälla

Anläggningens koordinater: 149170, 6589780

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt

16 MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

800 h, 70%

Typ av bränslen och andel bränslen

Flytande biobränsle

Anläggningens sektor eller industrienhet

35

Eskilstuna Energi och Miljös samtliga förbränningsdelar i Torshälla, namn och driftdatum

Namn på förbränningsdel

När anläggningen driftsattes

OP1

1999

OP2

1999

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM)

Säte: Eskilstuna

Anläggningens adress: Brunnsta, 635 10 Eskilstuna 

Anläggningens koordinater: 147300, 6587390

Datum när anläggningen togs i drift

1974

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt

24 MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

Beräknad drifttid: 600 timmar. Genomsnittlig last: 50%.

Typ av bränslen och andel bränslen

Flytande biobränsle

Anläggningens sektor eller industrienhet

SNI huvudgrupp: 35 (Försörjning av el, gas, värme och kyla)

SNI undergrupp: 3530 (Försörjning av värme och kyla)

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM)

Säte: Eskilstuna

Kontaktuppgifter: Jesper Lymar, e-post jesper.lymar@esem.se

Anläggningens adress: Rinkestavägen 2
635 36 Ärla

Anläggningens koordinater: 159836, 6574024

Datum när anläggningen togs i drift

2024-06-03

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt

4,5 MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

Oljepanna: 200 h, Fastbränslepanna: 6000 h, 60%.

Typ av bränslen och andel bränslen

Dieselbrännolja och fast biomassa

Anläggningens sektor eller industrienhet

35 (Försörjning av el, gas, värme och kyla).

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM)

Säte: Eskilstuna

Kontaktuppgifter: Jesper Lymar, e-post jesper.lymar@esem.se

Fastighet: Uddetorp 1:52

Anläggningens adress: Rinkestavägen 2
635 36 Ärla

Anläggningens koordinater: 159844, 6574046

Datum när anläggningen togs i drift

2024-03-19

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt

1 MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

1000 h, 40%.

Typ av bränslen och andel bränslen

Dieselbrännolja

Anläggningens sektor eller industrienhet

35 (Försörjning av el, gas, värme och kyla).

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM)

Säte: Eskilstuna

Kontaktuppgifter: Jesper Lymar, e-post jesper.lymar@esem.se

Fastighet: Uddetorp 1:52

Anläggningens adress: Rinkestavägen 2
635 36 Ärla

Anläggningens koordinater: 159844, 6574046

Datum när anläggningen togs i drift

2024-03-19

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt

2,5 MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

1000 h, 40%.

Typ av bränslen och andel bränslen

Dieselbrännolja

Anläggningens sektor eller industrienhet

35 (Försörjning av el, gas, värme och kyla).

Förbränningsanläggningar som tillhör Proton Finishing Eskilstuna AB

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Proton Finishing Eskilstuna AB

Säte: Eskilstuna

Kontaktuppgifter: Jarmo Lillsjö, e-post jarmo.lillsjo@proton.se

Anläggningens adress:
Munktellvägen 1
63503 Eskilstuna
Sverige 

Anläggningens koordinater: 6585849, 582296

Datum när anläggningen togs i drift

2024-01-02

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning.

Anläggningens effekt

2 MW

Anläggningens verkningsgrad

93%

Reningsutrustningens typ

Ingen reningsutrustning finns installerad.

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

Beräknad drifttid: 1500 timmar. Genomsnittlig last: 50%.

Typ av bränslen och andel bränslen

Dieselbrännolja (E32).

Anläggningens sektor eller industrienhet

25610

Förbränningsanläggningar som tillhör Region Sörmland

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Region Sörmland

Säte: Eskilstuna

Kontaktuppgifter: Mikael Frankefors, 0766-96 04 43
Elisabeth Journath, 0721-47 78 55

Anläggningens adress:
Mälarsjukhuset
633 49 Eskilstuna

Anläggningens koordinater: N 6581454, E 587544

Anläggningens typ

Dieselmotor

Anläggningens effekt totalt

22 MW

Mälarsjukhusets samtliga förbränningsdelar namn, driftdatum och effekt.

Namn på förbränningsdel

När anläggningen drifsattes

Effekt

G1

2001

4 MW

G2

2001

4 MW

G3

2014

5 MW

G4

2024-02-01

4,5 MW

G5

2024-02-01

4,5 MW

Anläggningens verkningsgrad

36%

Reningsutrustningens typ

Katalytisk avgasrening.

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

Beräknad drifttid: 30-60 timmar. Genomsnittlig last: 30%.

Typ av bränslen och andel bränslen

Dieselbrännolja.

Anläggningens sektor eller industrienhet

86102


Förbränningsanläggningar som tillhör Thomas Betong AB

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Thomas Betong AB

Säte: Göteborg

Kontaktuppgifter: Lars-Erik Lindqvist, e-post lars-erik.lindqvist@thomasbetong.se

Anläggningens adress:
Gredbyvägen 40
63221 Eskilstuna
Sverige 

Anläggningens koordinater: 6583354, 584048

Datum när anläggningen togs i drift

2022-10-20

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning.

Anläggningens effekt

1,1 MW

Anläggningens verkningsgrad

90%

Reningsutrustningens typ

Ingen reningsutrustning finns installerad.

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift

Beräknad drifttid: 750 timmar. Genomsnittlig last: 70%.

Typ av bränslen och andel bränslen

Dieselbrännolja och flytande biobränsle.

Anläggningens sektor eller industrienhet

3530

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 15 mars 2024