Lokala ordningsföreskrifter

Bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i ordningslagen.

De lokala ordningsföreskrifterna har beslutats av kommunfullmäktige och innehåller ytterligare bestämmelser för att upprätthålla allmän ordning i Eskilstuna kommun.

Anna Forsberg

T f chefsjurist

Telefon:

Lena Lundberg

Administrativ direktör

Telefon:

Uppdaterad: 1 juli 2022