Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Bestämmelser för att skydda människors hälsa och miljön finns i miljöbalken med följdförfattningar. Utöver bestämmelserna i miljöbalken har kommunfullmäktige beslutat om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Eskilstuna kommun.

De lokala föreskrifterna reglerar bland annat djurhållning inom detaljplanelagt område, tomgångskörning, eldning av trädgårdsavfall med mera.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Obs! På grund av rådande restriktioner tar vi bara emot bokade besök. Har du frågor kontakta oss via e-post eller telefon.

Uppdaterad: 23 september 2021