Välfärdsteknik och digitalisering

Välfärdsteknik och digitalisering kan hjälpa dig att fortsätta leva det liv du vill leva. Enklare - säkrare - tryggare.

Här kan du hitta några exempel på välfärdsteknik, digitala och tekniska hjälpmedel som används i våra verksamheter så att du ska kunna leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. 

Eskilstuna kommun har testet digital nyckelhantering i hemtjänsten. Med digital nyckelhantering kan hemtjänstens medarbetare låsa upp och låsa flera olika dörrar med en och samma digitala nyckel. Kunskapen från testet som pågår i två hemtjänstområden ska ligga till grund för en upphandling och breddinförande av digitala lås i hela kommunen.

En digital läkemedelsgivare är ett hjälpmedel i form av en apparat som tar fram rätt dos av dina läkemedel vid förutbestämda tider. Läkemedelsgivaren påminner dig när det är dags att ta läkemedlen med hjälp av ljus- och ljudsignaler. Tack vare läkemedelsgivaren får du större möjligheter att sköta din vardag på egen hand, utan att behöva anpassa dig efter andra personers tider.

Vem kan få digital läkemedelsgivare?

Den digitala läkemedelsgivaren är till för dig som bor hemma, som behöver stöd med läkemedelshantering och vill kunna ta dina läkemedel själv, på ett säkert och tryggt sätt.

Så här gör du om du vill ha digital läkemedelsgivare

Om du har hemtjänst, hemsjukvård eller annan insats från kommunen: säg till en medarbetare från vård- och omsorgsförvaltningen att du är intresserad av digital läkemedelsgivare, så hjälper de dig vidare.

Om du inte har några insatser från kommunen ska du kontakta din vårdcentral och säga att du är intresserad av digital läkemedelsgivare.

Efter intresseanmälan om läkemedelsgivare

Vem som kan få digital läkemedelsgivare avgörs via ett hembesök och utifrån ett antal förutbestämda kriterier.

När du beviljats läkemedelsgivare

 1. Vi hjälps åt att hitta den bästa platsen för läkemedelsgivaren.
 2. Vi fyller läkemedelsgivaren med dina läkemedel och ställer in dosering av dem.
 3. Ljussignaler och en röst påminner dig när det är dags att ta läkemedlen.
 4. Om du inte tar dina läkemedel från läkemedelsgivaren får vi meddelande om det och kommer att kontakta dig.
 5. Vi kommer hem till dig för att fylla på läkemedelsgivaren varannan vecka.

Avgifter

Läkemedelsgivaren kostar ingenting, men du betalar för två besök per månad då medarbetare fyller på läkemedelsgivaren. Om du har hemtjänst varje dag kostar besöken inget extra. Om du har hemtjänst mer sällan, ingen insats alls eller enbart har trygghetslarm kostar besöken för att fylla på läkemedelsgivaren 300 kronor i månaden.

Mer om digital läkemedelsgivare

Läs om Lars som använder digital läkemedelsgivare i Region Sörmlands tidning Min hälsa nummer 1 2021 (sidan 18 och 19)

Digitala läkemedelsgivare i Eskilstuna ökade självständigheten och frigjorde tid

Digital hälsotvilling är ett projekt som drivs av Eskilstuna kommun, Region Sörmland samt en leverantör. Målet är att skapa ett digitalt hjälpmedel – en digital hälsotvilling - som kan samla in, hantera och presentera individers egna hälsodata.

Genom att erbjuda såväl simulering som visualisering av den framtida hälsan, förslag på åtgärder samt kontakt med olika aktörer kan detta hjälpmedel motivera människor till att förbli hälsosamma eller genomföra nödvändiga livsstils- och beteendeförändringar.

Projektet kommer pågå under 2023.

En trygghetskamera är ett hjälpmedel för dig som vill ha en lugn och trygg nattsömn. Istället för att komma in i ditt hem nattetid, tittar till dig via en kamera som placeras på en lämplig plats i din bostad – exempelvis på ett bord, i en bokhylla eller monterad på en vägg.

Så här fungerar trygghetskameran

 1. Hemtjänstpersonalen använder kameran för att titta till dig på överenskomna och förutbestämda tider.
 2. Ni kommer överens innan om vad personalen ska göra ifall du inte ligger i sängen.
 3. Kameran spelar inte in eller sparar några bilder och den är inte aktiv mellan tillsynsbesöken. Endast behörig personal från Eskilstuna kommun och som är i tjänst kan se bilderna. På natten lyser en liten lampa med svagt rött sken som indikerar att den fungerar som den ska. 

En trygghetssensor är ett hjälpmedel som du kan ha hemma på väggen. Trygghetssensorn ställs in efter dina behov och kan till exempel upptäcka om du har ramlat eller om du ropar på hjälp. Den kan skicka larm till personal som kan komma och hjälpa dig. På så sätt kan du känna dig tryggare hemma.

Du bestämmer vilka saker och/eller händelser som din trygghetssensor ska känna av och reagera på. Om du till exempel behöver hjälp om du ramlar inomhus kanske du behöver en sensor som känner av golvet och som reagerar om en person ligger där. Vi anpassar, visar och provar trygghetssensorn tillsammans så att du känner dig trygg.

Exempel på saker och händelser som trygghetssensorn kan känna av

 • Dörr – när du går in i och ut ur rum.
 • Säng – när sätter dig i sängen, stiger upp eller ligger för stilla i sängen.
 • Golv – om du faller. Trygghetssensorn upptäcker 99 procent av alla fallolyckor.
 • Ljud – om du ropar på hjälp. Du kan prata med personal via sensorn om du behöver hjälp.

Så här fungerar trygghetssensorn

 1. Trygghetssensorn reagerar på det du bestämt att den ska reagera
  på, exempelvis om du ramlar.
 2. Trygghetssensorn skickar ett larm till personal och talar om för dig att larmet har skickats.
 3. Trygghetssensorn skickar en kamerabild till personalen, som kan se vad som har hänt. Bilden är avidentifierad. Det betyder att det inte går att se vem personen på bilden är.
 4. Om personalen ser att något inte är som det ska kan hen prata
  med dig genom sensorn. Du kan svara genom att prata rätt ut i luften.
 5. Personal kommer hem till dig om du behöver det.

Eskilstuna kommun har tillsammans med flera samverkanspartners tagit fram programmet ”Välfärdsteknik i virustider”, med studiosamtal och flera filmer. Filmerna innehåller tips, inspiration och kunskap om tekniska och digitala hjälpmedel som underlättar vardagen för äldre. Det handlar exempelvis om informationssökning, uträtta bankärenden och upprätthålla sociala kontakter digitalt. Läs mer på samhallskontraktet.se/vtv

En roterande vårdsäng underlättar för dig som har svårt att ta dig i och ur sängen. Just nu pågår ett projekt som innebär att några boende i våra vård- och omsorgsboende och personer som har hemtjänst ska få prova en roterande vårdsäng. Vi vill utvärdera om en sådan säng kan ge bättre arbetsmiljö och/eller ge ökad självständighet för de som använder sängen.

Stödet – utbildnings- och visningsmiljö för välfärdsteknik

Hos Stödet på Nygatan 15 i Eskilstuna finns möjlighet att se och prova olika former av digitala hjälpmedel. Här finns både digitala hjälpmedel som du kan köpa själv och sådana som du kan få utprovade genom din vårdcentral, Regionen eller kommunens sjuksköterskor och arbets- eller fysioterapeuter.

Tanken med Stödet är att inspirera och ge kunskap, visa möjligheter och minska rädslan för digitala hjälpmedel.

Läs mer på Stödet - en utbildnings- och visningsmiljö

Stödet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Region Sörmland och FoU Sörmland.

Stödet

Utbildnings- och visningsmiljö för välfärdsteknik.

Telefon:

Besöksadress

Öppettider

Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 09.00-12.00
Tisdagar kl.09.00-12.00. Under mars, april och maj även kvällsöppet kl.16.00-19.00

Uppdaterad: 19 mars 2024