Eskilstuna kommun

Nära vårdteam

I Eskilstuna kommun arbetar ett multiprofessionellt team bestående av medarbetare från Eskilstuna kommun och Region Sörmland. Teamet arbetar med och hemma hos personer över 65 år som har ett behov av samordnad hemsjukvård, primärvård och slutenvård.

Nära vårdteamet består av:

 • Femton undersköterskor
 • Två sjuksköterskor
 • Teamledare
 • Gruppledare
 • Enhetschef

Följande professioner är också knutna till teamet:

 • Arbetsterapeut
 • Dietist
 • Farmaceut
 • Fysioterapeut
 • Kurator/psykolog
 • Primärvårdsläkare

Mål och resultat

Mälardalens universitet har bedrivit följeforskning av Nära vårdteam. Följeforskningen visade bland annat att Nära vårdteamets arbete har bidragit till att minska antalet onödiga sjukhusvistelser, samtidigt som vårdsamarbetet mellan olika enheter i regionen och kommunen har förbättrats. Följeforskningen visade också att Nära vårdteamets arbete med att erbjuda generöst med tid innebar att mindre tid behövdes för professionell vård. När teamet utstrålade att de hade tid och kunde rycka ut när som helst, hade de anhöriga modet att stödja sina närstående att stanna hemma istället för att uppmuntra dem att åka till akutmottagningen.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som du kan ge dig själv – egenvården – samt det stöd som kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

Kärnan i nära vård är ett arbetssätt som utgår från dina behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just dig.

Läs mer om hur vi arbetar tillsammans med våra samarbetspartners kring nära vård.

Jenny Sundström Hård

Tf enhetschef och teamledare undersköterskor Nära vårdteam

Telefon:

Uppdaterad: 23 augusti 2022