Intensiv hemrehabilitering, IHR

I Eskilstuna kommun arbetar ett multiprofessionellt team med intensiv rehabilitering hemma hos personer som efter en tid på sjukhus behöver hemtjänst för första gången. Målsättningen är att personerna efter insatstiden har minskat eller har inget behov av hemtjänst och därmed kan bo kvar hemma längre. Arbetssättet har tagits fram i samverkan med ett forskarteam på Mälardalens universitet och ger mycket goda resultat.

- Det är inte så ofta ett forskningsprojekt ger ett sådant entydigt resultat, att ett arbetssätt är så påtagligt bättre än ett annat, och att det är samstämmigt för vårdgivare, brukare och personal. Ett team kan ge rehab för hela individen och inte bara det fysiska, och det är synen på helheten som skapar grunden för självständighet och en ökad livskvalité, säger Lena-Karin Gustafsson, universitetslektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet.

Deltagare i IHR-teamet

Eskilstunas IHR-team består av följande professioner:

  • undersköterskor
  • fysioterapeuter
  • arbetsterapeuter
  • sjuksköterska
  • biståndsbedömare

Mål

Målsättningen med intensiv hemrehabilitering är att personerna som får insatser efter avslutad rehabilitering ska ha minskat eller inget behov av hemtjänst och därmed kan bo kvar hemma längre. Tanken med arbetssättet är att helhetssyn, hälsa och delaktighet skapar grunden för självständighet. 

Resultat: andel personer som avslutat hemtjänst inom ett år

Med IHR är det 12 procent som har ökade behov av stöd och har flyttat in i ett särskilt boende
Med ordinarie hemtjänst är det 31 procent som har ökade behov och har flyttat in i ett särskilt boende

Intensiv hemrehabilitering har visat sig ge stor effekt vad gäller äldres möjlighet att stärka och bibehålla sin självständighet. Inom målgruppen 65-94 år har behovet av hemtjänst minskat med 89 procent.

Vi ser också att behovet av hemtjänsttimmar för de som har haft Intensiv hemrehabilitering är ungefär en tredjedel av behovet jämfört med de personer som har ordinarie hemtjänst.

Med IHR: 11 timmar per person och månad (efter 90 dagar)

Med ordinarie hemtjänst: 34 timmar per person och månad (efter 90 dagar)

Johan Lindström

Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Malin Sootalu

Enhetschef intensiv hemrehabilitering

Telefon:

Uppdaterad: 8 september 2023