Eskilstuna kommun

Språka

Vård- och omsorgsförvaltningens satsning på språk- och kompetensutveckling för utrikesfödda inom äldreomsorgen.

- Språket är en grundpelare för att kunna genomföra ett bra arbete. Det är nödvändigt att prioritera för att upprätthålla en god kvalitet i våra verksamheter. Vi har ett ansvar som arbetsgivare att ge våra medarbetare bra förutsättningar för att lyckas, säger Helena Lundin, projektledare och utvecklare, vård- och omsorgsförvaltningen.

Pilotprojekt 2018-2020

Språka var ett pilotprojekt inom hemtjänsten i Eskilstuna kommun och Nyköpings kommun med Eskilstuna kommun som projektägare. Syftet med Språka är att öka språk- och kompetensutveckling bland tillsvidareanställda, utrikesfödda vårdbiträden och undersköterskor. Totalt deltog 38 medarbetare från hemtjänsten Eskilstuna i Språka, varav åtta språkombud som stöttade sina kollegor i att träna det svenska språket.

Deltagarna i Språka har fått möjlighet att stärka sina språk- och yrkeskompetenser genom aktiviteter under arbetstid: lektioner i yrkessvenska samt språkträning och dokumentationskunskap i grupp. De deltagare som har haft behov av att lära sig cykla erbjöds en cykelkurs.

Alla språkombud och enhetschefer inom hemtjänsten har gått en utbildning i kultur- och normförståelse. Under utbildningen har deltagarna tagit fram ett utbildningsmaterial att använda på arbetsplatsträffar. Dessutom har projektet tagit fram en modell för fortsatt arbetsplatsnära lärande kring språkutveckling. Pilotprojektet Språka startade 1 september 2018 och avslutades 31 juli 2020.

Mer information om Språka

Helena Lundin

Utvecklare äldreomsorgen

Telefon:

Uppdaterad: 4 juli 2022